Lůžková rehabilitační péče

Lůžková rehabilitační péče

O pacienty se postará skvěle sehraný tým lékařů a zdravotníků.

Návštěvní hodiny

Po – Ne
14:00 – 17:00

Kontakty

Vedoucí lékař

MUDr. Vítězslav Ježek

vitezslav.jezek@nemocnicevrsovice.cz

Sesterna

Popis oddělení

Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče má k dispozici 33 lůžek, cvičebny fyzioterapie, kompletně vybavenou elektroléčbu a vodoléčbu a příjemnou zahrádku ve vnitrobloku pro odpočinek a relaxaci našich pacientů. Na celém oddělení funguje pro pacienty wifi připojení.

Komplexní rehabilitační léčbu zajišťují kromě týmu rehabilitačních lékařů a lékařů jiných odborností také obětavé a milé zdravotní sestry a ošetřovatelský personál.

Smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami, péče je tedy plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Personální obsazení

MUDr. Vítězslav Ježek

vedoucí lékař

Denisa Procházková

Vrchní sestra

Bc. Erika Mašková, DiS.

staniční sestra

Hana Bidrmanová, DiS.

Vedoucí fyzioterapeut

Základem léčby u nás je na míru potřebám konkrétního pacienta připravené individuální cvičení s fyzioterapeutem, případně rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných činnostech.
Důležitou složkou péče je elektroléčba, magnetoterapie a léčba ultrazvukem. Součástí komplexní léčby je široké spektrum vodoléčebných procedur – vířivé koupele, podvodní masáže nebo individuální cvičení v unikátním Hubbardově tanku.
Pacientům poskytujeme možnost nadstandardních procedur včetně akupunktury, masáží, elektroléčby laserem, rázové vlny a vodoléčebných procedur (perličkové koupele, bylinné koupele). Tyto služby jsou poskytovány za doplatek dle individuální dohody.

Na lůžka následné rehabilitační péče přijímáme pacienty k intenzívní každodenní rehabilitaci pro zmírnění bolestí nebo zlepšení hybnosti. Celý tým pracuje na tom, aby se pacient mohl vrátit do domácího prostředí co nejvíce soběstačný. Základem léčby je na míru potřebám konkrétního pacienta připravené individuální cvičení s fyzioterapeutem, případně rozšířené o ergoterapii a další odbornosti podle indikace lékaře.

Do týmu patří: rehabilitační lékař, ošetřující personál, fyzioterapeut, ergoterapeut.

Externě s námi spolupracují: logoped, protetik, psycholog, sociální pracovnice.

Doplňující složkou péče je léčba na kinetických přístrojích, fyzikální terapie, vodoléčba. Dále nabízíme nadstandardní procedury – např.: laser, akupunktura, masáže aj. za doplatek.

Zvláštní nabídkou je pro pacienty po amputaci DK v rámci nácviku chůze s protézou tzv. Škola chůze.

Nejčastěji přijímáme pacienty s diagnózami:

 • stavy po implantaci totální endoprotézy /TEP/, operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách či jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin
 • stavy po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci
 • další neurologická onemocnění s poruchami hybnosti různého původu
 • dekompenzované stavy chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad

Uspořádání a vybavení oddělení

Nadstandardně vybavené pokoje s polohovacími lůžky, televizí a internetovým připojením poskytují pacientům komfort a odpovídající klid pro léčbu.
K dispozici jsou dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a pokoje třílůžkové. Pro všechny pacienty jsou také k dispozici lednice na pokoji nebo ve společných prostorách.

Způsob přijetí na oddělení

Podmínkou přijetí je schválení pobytu revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Návrh na přijetí se podává na formuláři „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“.
Přijetí na oddělení je možné dvěma způsoby:

 1. Překladem z lůžkových oddělení nemocnic, vyplněný návrh odesílá příslušnému reviznímu lékaři ošetřující lékař v nemocnici.
 2. Přímo z pacientova běžného prostředí. Vyplněný návrh podává registrující praktický lékař, zpravidla s odůvodněním nutnosti pobytu od lékařů specialistů, obvykle rehabilitační, neurologické nebo ortopedické odbornosti.

Na základě schváleného „Návrhu“, který odešle revizní lékař do našeho zařízení, aktuální lékařské zprávy a vyplněného Dotazníku pro žadatele o rehabilitační pobyt domluvíme s pacientem termín přijetí na oddělení.

Základem naší péče u lůžkových pacientů je respekt k jejich aktuálnímu stavu a přizpůsobení terapie jejich možnostem.Pomocí specifického cvičení a technik dokáže fyzioterapeut působit na bolest, otok, funkci svalů a rozsah hybnosti kloubů. Naši terapeuti se průběžně vzdělávají v rámci odborných kurzů, mají tak nejnovější poznatky z oboru. Využívají manuálních technik, metod cvičení analytických i na podkladě vývojové kineziologie, reflexní terapie. Zapojují se při aktivizaci pacienta.

Fyzioterapeut ve spolupráci s pacientem a lékařem vyhodnocuje efekt cvičení na zatížení pohybového aparátu a přizpůsobuje terapeutické postupy konkrétním potřebám pacienta. Pro zvýšení úspěšnosti terapie je důležitou součástí vlastní snaha pacienta a často i aktivní zapojení rodiny.

Ergoterapie

Ergoterapie probíhá individuálně nebo ve skupině. Soustředí se na podporu soběstačnosti, trénink
kognitivních a řečových funkcí a na terapii ruky.

 • V rámci nácviku soběstačnosti pacient trénuje veškeré úkony základní sebeobsluhy, ale i dovednosti potřebné pro schopnost vést domácnost, vyřizovat různé záležitosti na úřadech, nakupovat, případně se vrátit do zaměstnání.
 • Trénink řečových a polykacích funkcí probíhá v úzké spolupráci s našimi externími logopedy.
 • Ergoterapie ruky zahrnuje intenzivní trénink motoriky, koordinace, nácviku úchopu, stimulace čití a další.
  Tedy vše nutné pro obnovení funkce ruky. Je možné poskytnout termoplastickou dlahu, či ortézu na zajištění funkčního úchopu.

V neposlední řadě poskytují ergoterapeuti informace ohledně úpravy domácího prostředí a pomáhají s výběrem kompenzačních pomůcek.

 • Návrh na léčebně rehabilitační péči_vpisovací Stáhnout soubor Návrh na léčebně rehabilitační péči_vpisovací
 • Návrh na léčebně rehabilitační péči Stáhnout soubor Návrh na léčebně rehabilitační péči
 • Dotazník pro žadatele o rehabilitační pobyt Stáhnout soubor Dotazník pro žadatele o rehabilitační pobyt
 • Ceník nadstandardních služeb a materiálů Stáhnout soubor Ceník nadstandardních služeb a materiálů