Novinka v rámci ortopedických operací kolene – v Nemocnici Vršovice bude při celkové náhradě kolenního kloubu asistovat robot

Nemocnice Vršovice je prvním pražským zdravotnickým zařízením a teprve druhým v ČR, které disponuje nejmodernější technologií v rámci operace TEP kolene – robotickým asistentem ROSA.
Novinka v rámci ortopedických operací kolene – v Nemocnici Vršovice bude při celkové náhradě kolenního kloubu asistovat robot

Co je to ROSA a jak funguje?

Chirurgický zákrok pomocí systému pro náhradu kolenního kloubu ROSA Knee je podobný tradiční totální náhradě kolenního kloubu, ale s robotickým asistentem.

Naši zkušení ortopedi podstoupili speciální školení, aby přínos roboticky asistované operace byl pro pacienta co největší. Lékař celou operaci stále řídí a rozhoduje o všech

krocích během operačního zákroku, robot pracuje přesně dle jeho pokynů. Během operace využívá systém pro náhradu kolene ROSA Knee kameru a optické sledovací zařízení připevněné ke končetině, aby mohl načítat a ukládat relevantní data. Robotický asistent s maximální přesností reaguje na změnu polohy končetiny tak, aby po celou dobu přetrvávalo optimální nastavení řezu. Propojení nejmodernějších technologií a zkušeností ortopedických lékařů vedou k maximálně efektivnímu operačnímu zákroku.

Výhody pro pacienta

· Přesnější průběh operačního výkonu.

· Cesta, jak zajistit co nejlepší funkci kloubu po operaci.

· Implantace nejmodernější kolenní náhrady.