Následná péče

Následná péče

Dlouhodobá ošetřovatelská a rehabilitační péče.

Kde nás najdete

hlavní budova - 1. patro

Kontakty

Staniční sestra

Helena Herciková

Sociální pracovnice/pokladna

Lucie Baštová, DiS.

Popis oddělení

Na tomto oddělení zajišťujeme léčebnou, léčebně-rehabilitační a ošetřovatelskou péči pacientů, u kterých jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutních lůžkách, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou kontrolou. Jedná se o pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří potřebují doléčit akutní onemocnění, o pacienty s náhlým zhoršením chronické choroby či o pacienty po operacích.

V současnosti máme 43 lůžek následné péče.

K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti po překladu z odborných oddělení nebo jiných zdravotnických zařízení (interní oddělení, chirurgie, neurologie, ortopedie atd.). Přijetí na lůžka vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnice nebo doporučení praktického lékaře z terénu (např. z domova či domova důchodců). Důvodem k umístění je výhradně zdravotní stav nemocného, nikoliv jeho sociální situace – v těchto případech se dočtete informace v sekci Pobytové sociální služby.

Cílem pobytu na lůžku:

  • zlepšení zdravotního stavu
  • zlepšení mobility
  • nácvik soběstačnosti

Účelem je návrat pacienta do domácího prostředí nebo do sociálního zařízení.

 

Personální obsazení

MUDr. Jiří Foltín

Primář oddělení

Helena Herciková

staniční sestra