Časté dotazy

 • Doplácí se na některých pokojích?

  Ano, v našem zdravotnickém zařízení je denní poplatek za služby nehrazené ze zdravotního pojištění na všech lůžkách a jeho výše závisí na velikosti pokoje. Viz Ceník.

 • Co mám dělat pro přijetí mého nejbližšího na lůžko?
  Pacient je hospitalizován na akutním lůžku
  Ošetřující lékař nemocnice vyplní formulář Žádost o přijetí do LDN a odešle nám na email nebo fax.
  Pacient je hospitalizován v jiné, vzdálené nemocnici následné péče a rodina si přeje mít pacienta blízko bydliště
  Pokud zdravotní důvody hospitalizace trvají, ošetřující lékař nemocnice výplni formulář Žádost o přijetí do nemocnice a odešle na naše faxové číslo.
  Pacient je v domácí péči
  Žádost o přijetí vyplní praktický lékař a odešle na naše faxové číslo nebo e-mail.
 • Jak je zajištěno stravování?

  Dle ordinace lékaře má pacient určenu dietu, eventuálně speciální výživové přípravky. Jídlo je několikrát denně dováženo v termoboxech.

 • Alkoholické nápoje a kouření?

  Jsou zakázané zákonem ve všech zdravotnických zařízeních.

 • Kdy jsou návštěvní hodiny?

  Návštěvní hodiny na odděleních jsou od 15:00 do 18:00.
  Návštěvy pro mobilní pacienty mimo prostory oddělení (vestibul, park) jsou možné během celého dne.

 • Proč má babička na posteli obě postranní zábrany?

  Jednu zábranu si přeje v podstatě každý pacient, protože mu pomáhá v pohybu na lůžku. Druhou zábranu ordinuje ošetřující lékař a zaznamená v dokumentaci pacienta, a to jen u neklidných pacientů, kde hrozí pád z lůžka. Jakmile se zdravotní stav zlepší, druhá zábrana je odstraněna.

 • Co není vhodné brát do nemocnice?

  Cennosti, šperky, větší finanční obnosy, v případě nutnosti doporučujeme uložit je do ústavního trezoru. Mobilní telefony doporučujeme u pacientů, jejichž zdravotní stav jim umožňuje kontrolu telefonu, a i v tomto případě jsou vhodnější starší a levnější přístroje vzhledem k tomu, že nemůžeme ručit za volně přístupné věci.

 • Co si pacient má vzít s sebou do nemocnice?

  Občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Základní hygienické pomůcky, jako jsou zubní kartáček a pasta, mýdlo, šampon. Většina pacientů se cítí lépe, pokud mají na sobě osobní noční košili nebo pyžamo, župan a ručník. Bohužel nejsme schopni zajistit praní tohoto prádla, jelikož naše zařízeni pere dodavatelsky a toto prádlo se opakovaně ztrácelo.

 • Mohu přinést do nemocnice potraviny?

  Není vhodné přinášet pokrmy podléhající rychlé zkáze, jako jsou šlehačka nebo majonéza, nebo pokrmy narušující léčebnou dietu, jako jsou například sladkosti u diabetiků. Vhodné potraviny označené jménem pacienta můžete uložit do lednic pro pacienty, které jsou na každém oddělení.

 • Jak dlouho může být pacient hospitalizován?

  Pokud zdravotní stav stále vyžaduje lékařskou péči při hospitalizaci delší než 3 měsíce, schází se jednou měsíčně komise složená z pracovníků našeho zařízení a posuzuje nutnost další hospitalizace, kterou je možné ze zdravotních důvodů prodloužit.