PŘÍJEM PACIENTŮ

Nemocné přijímáme na následnou péči (LDN) překladem z lůžka nemocnice nebo na základě doporučení odborného či praktického lékaře. Zdravotní stav pacienta musí být stabilizovaný, ale jeho potřeby přesahují možnosti domácí péče. O délce pobytu v našem zařízení rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta. Pro přijetí je nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře formou písemné žádosti.

Klienty přijímáme také na následnou rehabilitační péči z akutních lůžek nemocnic nebo co nejdříve po propuštění z akutní péče, dále překladem z lůžek následné péče. Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz a po operacích: ortopedických, neurologických, chirurgických a interních. Pro přijetí je nezbytná písemná žádost.

Schůzku si zajistěte po telefonické dohodě na tel. 602 459 545.

PO PŘIJETÍ VÁM POMŮŽEME

  • získat veškeré informace týkající se hospitalizace včetně kontaktu na ošetřujícího lékaře
  • s přeposíláním důchodu za vaším příbuzným
  • v řešení budoucí sociální situace Vašeho příbuzného v domácím prostředí
  • pokud není možný návrat do domácího prostředí, pomůžeme vám s umístěním vašeho příbuzného v sociálním zařízení
  • poradíme vám s příspěvkem na péči a ostatními příspěvky státní sociální pomoci
  • poradíme vám, ve spolupráci s ergoterapeutem, jak zajistit domácí prostředí, aby vyhovovalo po propuštění pacienta do domácí péče
  • pomůžeme vám, ve spolupráci s ergoterapeutem, s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek
  • v případě, že se jedná o pacienta bez domova, zajišťujeme pomoc v hmotné nouzi
  • spolupracujeme s kurátory
  • pomáháme zprostředkovat spirituální služby

Více informací najdete v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ: Pobytový řád, Informace pro pacienty a příbuzné, Práva a povinnosti pacientů, Žádost k přijetí

Ke stažení