Co vědět před hospitalizací

Cílem naší práce je vyvedení nemocného ze závislosti na přístrojem řízeném dýchání a zvýšení jeho soběstačnosti a v ideálním případně návrat do domácího prostředí.

Pokud není prognóza získání úplné nezávislosti na plicním ventilátoru, je optimálním výsledkem přemístění pacienta do domácího prostředí se zajištěním tzv. domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Odchod pacienta na DUPV vyžaduje velké zapojení a spolupráci rodiny. V takovém případě, máme odborně erudované pracovníky za účelem jejich proškolení v zacházení s přístrojem i v péči o jejich blízkého – pacienta.

Pacienti, kteří nejsou schopní dýchat bez tracheostomické kanyly, ale nejsou již závislí na přístrojovém ventilátoru, jsou obvykle přeložení na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).

Pacienti, kteří zvládnou i vyjmutí tracheostomické kanyly a dýchají bez jakýchkoliv pomůcek, jsou předáváni většinou do vysílajících zdravotnických zařízení, kde proběhne další léčba a přizpůsobení medikace pro umístění do zařízení následné péče nebo do domácí péče.

Bohužel, ne vždy je prognóza pacienta natolik dobrá, aby byl možný odchod do domácího prostředí nebo jiného zdravotnického zařízení. Takovým pacientům zajišťujeme kvalitní paliativní péči.

Informace pro návštěvy

Víme, že pro pacienty je návštěva jejich blízkých významná a má většinou pozitivní dopad na stav nemocného. Nicméně, prosíme o zvážení návštěvy v případě projevů respiračního či jiného infekčního onemocnění. Zvažte také návštěvu dítěte do 10 let.

Informace o stavu pacienta vydává lékař – volejte po 14h na pracovnu sester (telefon lékaři předají).

V případě jakýchkoli dotazů ohledně potřeb pacienta se neváhejte zeptat našich sester.

Prosíme o dodržování základních pravidel: 

  • slušné a ohleduplné chování,
  • následování pokynů pracovníků na oddělení NIP,
  • pokud nastane situace, kdy je potřeba provést jakýkoliv výkon na pokoji, prosíme návštěvy, aby neprodleně opustili pokoj nebo počkali ve vstupní místnosti,
  • zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek (při podezření na požití alkoholu či projevů agrese budete vykázáni).

Vašemu příbuznému přineste, prosím, následující:
hygienické potřeby (holení, hřebínek, zubní pastu, kartáček na zuby, šampón na vlasy, nůžky na nehty a pilník),
doklady nemocného jako občanský průkaz nebo pas a průkaz zdravotní pojišťovny,

Po domluvě lze přinést drobnou elektroniku – přenosný notebook nebo tablet – připojíme k WIFI, rádio, mobilní telefon nebo malou televizi (s koaxiálním kabelem, prodlužovačkou, případně set top box, anténa jako taková není potřeba).  Nezbytná jsou sluchátka pro zajištění klidu ostatním nemocným.

Potravinové doplňky, tekutiny dle chuti nemocného apod. můžete přinést, ale vždy po domluvě s vrchní sestrou či lékařem, aby bylo zajištěno dodržování dietetických opatření.

  • Potvrzení o hospitalizaci (či jiné potvrzení) – vydáváme obvykle do dvou dnů od žádosti.
  • Výpis z dokumentace – je možný, doba vydání závisí na rozsahu a je upřesněna individuálně. Výpis je zpoplatněn.
  • Kopírování dokumentace (pokud to legislativa umožňuje) – nutné objednání předem. Kopírování z dokumentace je zpoplatněno.

Dokumenty ke stažení