Lepší péče každý den.

Centrum následné péče Praha

Centrum následné péče Praha je moderním zařízením nového typu, které nabízí klientům široké spektrum služeb od nemocnice následné péče se 120 lůžky, přes odborné ambulance nebo fyzioterapii, až k domovu se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME s kapacitou 186 lůžek a 21 byty SENIOR HOME. Díky vzájemné synergii pod jednou střechou nabízí široké množství služeb a posunuje tak standardy kvality poskytované péče na zcela novou úroveň.

Páteří centra je moderní nemocnice následné péče, která rozkládá na dvou patrech centra a je zaměřena na léčbu pacientů po závažných úrazech, operačních výkonech nebo s některými chronickými onemocněními, včetně specializované rehabilitační péče. Na ni navazují odborné ambulance, které poskytují služby obyvatelům domova se zvláštním režimem. Ten doplňuje zdravotnickou část centra a své služby poskytuje v režimu 24 hodin 365 dní v roce.

Centrum následné péče Praha je moderní a k pacientům i klientům přátelské a otevřené zařízení. Naším cílem je nabídnout prostředí, které se co nejvíce přibližuje komfortnímu hotelovému nebo domácímu prostředí, včetně vlastní restaurace, nebo privátního parku. Pro klienty proto nabízíme i dvě desítky plnohodnotných bytových jednotek s možností využití pečovatelské služby nebo domácí péče. Samozřejmostí je dostatečné množství krátkodobých parkovacích ploch v podzemních garážích, které mohou využívat jak klienti, tak jejich rodiny.

Naši zaměstnanci Naši zaměstnanci
Kvalita péče Kvalita péče
Naše zodpovědnost Naše zodpovědnost

Kde nás najdete

REZIDENCE JASMÍN, Řešovská 852/10, 181 00 Praha 8

Zobrazit v Google mapách

Služby centra