Kdo jsme

Ve zdravotnické skupině Penta Hospitals CZ budujeme stabilní síť zdravotnických zařízení s cílem poskytovat komplexní péči napříč obory. Pokrýváme zdravotní péči od ambulantních specialistů přes akutní péči až po péči následnou a dlouhodobou. Vlastníme nebo provozujeme čtyři nemocnice akutní péče, dvě nemocnice následné péče a osm zařízení pobytových sociálních služeb. Dále vlastníme síť ambulantních zařízení.

Usilujeme o zvyšování kvality poskytované zdravotní péče a snažíme se dosáhnout maximální efektivity všech procesů. Jsme vyhledávaným poskytovatelem zdravotních služeb v České republice. Dlouhodobě rozvíjíme zdravotnická zařízení, pečujeme o pacienty i zaměstnance. Investujeme do rozvoje nemocnic, oddělení a rozšíření spektra zdravotní péče.

Naše skupina Penta Hospitals CZ je součástí nadnárodního řetězce nemocnic Penta Hospitals International, který provozuje ve střední a východní Evropě desítky nemocnic a ambulantních zařízení. Zastoupení má v České republice, na Slovensku a v Polsku. Penta Hospitals International patří do portfolia Penta Investments, středoevropské finanční skupiny, která byla založena v roce 1994. Ta se v současnosti zaměřuje na dlouhodobé investice v oblasti zdravotnictví, finančních služeb, maloobchodu, výroby, médií a realitního developmentu. Penta Investments působí ve více než deseti evropských zemích, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě a Varšavě. V regionu patří k největším zaměstnavatelům, od roku 2018 zaměstnává více než 43 000 lidí.

MISE
Staráme se o naše pacienty, každý den, lepším způsobem.

VIZE
Stáváme se první volbou pro pacienty a inspirujeme ostatní ke zlepšování zdravotní péče.

HODNOTY

Respekt: Jsme si vědomi skutečnosti, že potřeby našich pacientů jsou individuální, přistupujeme k nim s respektem. Máme kolegiální vztahy a víme, že důležitý je příspěvek každého jednotlivce. Nasloucháme názorům druhých a vážíme si jejich času i znalostí.

Odpovědnost: Své povinnosti bereme vážně. Úkoly plníme včas a kvalitně. Děláme jasná rozhodnutí a hlásíme se k odpovědnosti za jejich důsledky. Ukazujeme vůdčí schopnosti a projevujeme odvahu ve všem, co děláme. Cítíme se být odpovědní za dosahování očekávaných výsledků i za plnění našich slibů.

Týmová práce: Věříme ve spolupráci a vzájemnou podporu. Našich cílů můžeme dosáhnout pouze společně. Využíváme dovedností, znalostí a odbornosti všech členů našeho týmu. Učíme se jeden od druhého a oceňujeme konstruktivní zpětnou vazbu.