Ortopedie

Příjmová kancelář

Příjmová kancelář slouží pro pacienty, kteří jsou diagnostikovaní k operačnímu výkonu. Koordinuje jednotlivé výkony a vyšetření, připraví nutnou dokumentaci a poskytne pacientovi všechny potřebné informace.

Kde nás najdete

U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00, Praha 10

Personální obsazení

Bc. Petra Vaněčková

vedoucí sestra příjmové ambulance

Naše výkony

Osteoartrosa kyčelního kloubu jako degenerativní kloubní choroba je v naší populaci velmi častým onemocněním pohybového aparátu, a kromě bolestí a funkčního postižení kyčelního kloubu vede i k bolestem a degenerativnímu postižení zejména bederní páteře.
Řešením je v současné době prakticky výlučně kloubní náhrada, která představuje asi nejúspěšnější ortopedickou operaci vůbec. Totální endoprotéza kyčelního kloubu u nás prováděna od 70. let minulého století, jedná se tedy v dnešní době o standardní operační zákrok.
V poslední době si zejména v německy mluvící části Evropy a ve Francii velkou oblibu získal přední přístup. Tento přístup je v pravém slova smyslu miniinvazivní, a to nikoliv délkou kožního řezu, ale proto, že využívá Smith-Petersonova interneurálního intervalu. To znamená, že přístup ke kyčelnímu kloubu je veden v prostoru mezi dvěma skupinami svalů, z nichž je jedna inervována z n. ischiadicus (sedací nerv), druhá z n. femoralis (stehenní nerv).
Nespornou výhodou tohoto operačního přístupu za použití zmíněných implantátů je menší operační poškození tkání, a tedy rychlejší rehabilitace po náhradě kyčelního kloubu.
Používáme výhradně nejmodernější implantáty na bázi keramických povrchů.

Jedná se o výkon, který umožňuje ošetření preartrotických změn kyčelního kloubu primárního či sekundárního původu, a to bez nutnosti výměny kloubu. Výkon s vysokou efektivitou z hlediska prevence degenerativních změn kyčelního kloubu, který oddálí nutnost endoprotézy kyčelního kloubu o 15-20 let. V případě indikace v mladším věku odpadá nutnost jednoho implantačního cyklu v podobě reimplantace (životnost totální endoprotézy t.č. cca 15–20 let).
Jedná se o velmi specifický a jedinečný výkon, který poskytujeme v plném a komplexním rozsahu jako jediné pracoviště v ČR. Kromě našeho pracoviště tento výkon provádí ještě ojedinělá zařízení v Rakousku a Švýcarsku.

Gonartróza jako degenerativní kloubní postižení kolenního kloubu je velmi častým onemocněním pohybového aparátu způsobující kromě bolesti i funkční postižení kolenního kloubu. Indikací k totální endoprotéze jsou situace, kdy je významně porušena funkce kloubu nebo je kloub zdrojem nezvladatelných bolestí. K těmto stavům může docházet u gonartrózy, revmatoidní artritidy, poúrazové artrózy nebo systémových poruch pohybového aparátu.
Cílem totální endoprotézy kolenního kloubu je obnovit anatomickou osu dolní končetiny, zajistit stabilitu kloubu, zlepšit funkci končetiny, a především odstranit bolest. Životnost endoprotézy je individuální, většinou ale přesahuje 10 let.
Jedná se o jednu z nejčastějších a nejefektivnějších ortopedických operací. Do praxe byla uvedena v 80. letech po úspěšném rozvoji totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Pacienti trpící bolestí, která jim znepříjemňuje až znemožňuje pohyb, po operaci většinou pociťují výraznou úlevu a navrací se zpět do aktivního života.

Při této operaci se na rozdíl od totální endoprotézy nahrazuje pouze poškozená část kloubu, nejčastěji vnitřní strana kolenního kloubu. Méně často se nahrazuje zevní strana kolenního kloubu.
Jedná se alternativu léčby pro některé typy artrózy kolenního kloubu, kdy není ještě vhodná totální endoprotéza. Operace není vhodná pro každého pacienta. Často se před provedením této operace provádí ještě artroskopie kolena k posouzení vhodnosti unikompartmentální náhrady. Musí být splněno několik základních pravidel, aby operace byla úspěšná a výsledkem byla dobrá funkce kolenního kloubu.
Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak se jedná o šetrnou alternativu zvláště u mladších pacientů s poškozením jen části kolenního kloubu, umožňující do budoucna jednodušší provedení eventuální revisní operace, než kdyby tato byla prováděna již po primární implantaci totální endoprotézy.

Metody artroskopické jsou metodami miniinvazivními, pro pacienta méně zatěžujícími, a tedy ve svém důsledku umožňující rychlejší návrat k běžné činnosti ve srovnání s metodami klasické ortopedie.
Od dob jejich začátků prodělala obrovský vývoj, a to jak ve vybavení přístrojovém, tak používaných materiálů.
Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou pro provádění artroskopických výkonů, a to jak po stránce přístrojového vybavení, tak po stránce používaných implantátů v případě rekonstrukčních výkonů.

 • Kolenní kloub
 • Kyčelní kloub
 • Ramenní kloub
 • Hlezenní kloub
 • Zápěstí

 

Noha a hlezenní kloub bývá často na okraji zájmů ortopedických pracovišť. V našem případě však tvoří chirurgie nohy významnou část z celkového počtu provedených operačních výkonů.
Péče o pacienty s deformitou v oblasti hlezna a nohy je komplexní a zahrnuje širokou škálu výkonů od základních výkonů na měkkých tkáních, kostech a kombinovaných výkonů s použitím moderních implantátů v indikovaných případech.
Spektrum námi prováděných výkonů je úplné. Zabýváme se diagnostikou a léčbou postižení měkkých tkání, kostí a kloubů.
Z měkkých tkání se nejčastěji jedná poškození svalstva lýtka a šlachových úponů na patě, nártu a zánártí. Na kostech a kloubech diagnostikujeme a léčíme vrozené vady a jejich následky, degenerativní postižení a následky úrazů.

 • Hallux valgus
 • Plochonoží
 • Kladívkový prst
 • Degenerativní a poúrazové artrotické změny v oblasti hlezna a nohy
 • Postižení nohy při neurologických onemocněních
 • Postižení nohy při Charcotově neuropatii
 • Úrazy a poúrazové stavy

 

Chirurgie ruky je dnes již prakticky samostatným oborem, který se zabývá degenerativním onemocněním v oblasti ruky a zápěstí, úrazovými či poúrazovými stavy. Kombinuje výkony ortopedické, traumatologické, neurochirurgické a výkony plastické chirurgie.
Na našem pracovišti poskytujeme rozsáhlou péči týkající se jak kostního, tak i měkkotkáňového postižení v oblasti ruky a zápěstí.
Metody a postupy námi používané jsou ověřené a jsou v souladu s trendy a poznatky současné medicíny. Naše pracoviště poskytuje jak činnost konzultační ve specializované ambulanci, tak chirurgické řešení na superaseptických operačních sálech.

 • Dupuytrenova kontraktura
 • Lupavý prst
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Syndrom kubitálního tunelu
 • Ganglion
 • Degenerativní a poúrazové artrotické změny v oblasti zápěstí a ruky
 • Revmatické postižení ruky a zápěstí
 • Zlomeniny v oblasti ruky a zápěstí a stavy poúrazové

 

Ramenní kloub je velmi častým zdrojem obtíží u pacientů všech věkových kategorií.
V mladším věku se jedná především o stavy poúrazové v podobě luxací, akutní ruptury šlach svalů rotátorové manžety či traumatické poškození labra. Ve vyšších věkových skupinách se jedná o postižení spíše charakteru degenerativního jako je artróza či degenerativní poškození šlach svalů rotátorové manžety, labra či šlachy bicepsu.
V několika posledních desetiletích pokročila operativa ramenního kloubu významně vpřed zejména ve smyslu miniinvazivních přístupů v podobě artroskopie. K tomuto rozvoji přispěl i vývoj nových technických postupů, uvedení do praxe některých nových přístrojů a obohacení sortimentu operačních nástrojů vč. speciálních implantátů, které byly vyvinuty speciálně pro artroskopické výkony v ramenním kloubu.
V současnosti je naprostá většina výkonů na našem pracovišti prováděna pomocí artroskopického vybavení. Tento postup je pro pacienta šetrnější, méně bolestivý a umožňující časnější návrat ke každodenním aktivitám.

 • Luxace ramenního kloubu
 • Akutní ruptura šlach svalů rotátorové manžety
 • Degenerativní poškození šlach svalů rotátorové manžety
 • Ruptura šlachy bicepsu
 • Poranění labra ramenního kloubu
 • Impingement syndrom ramenního kloubu
 • Syndrom zmrzlého ramene