Duchovní péče v Nemocnici

Nemocnice nabízí pacientům i rodinným příslušníkům a personálu využít duchovní službu. Každý má právo si duchovní službu vyžádat. Duchovní služba není směřována pouze na věřící, ale je poskytována i těm, kteří se k žádné církvi nehlásí. V případě zájmu duchovní péče prostředkuje Nemocnice osobní návštěvu u pacienta. Duchovní služba je poskytována zdarma.
Nemoc může vést k uzavření se a k úzkosti a duchovní služba provází pacienta tímto těžkým obdobím. Může pomoci hledat naději a odpovědi na otázky po smyslu života v době nemoci, umírání a smrti. Duchovní služba spočívá v individuálním přístupu k pacientům.

Duchovní služba zahrnuje:

  • zprostředkování návštěvy duchovního
  • naslouchání
  • rozhovory
  • četbu Bible
  • modlitbu
  • rozhovory s příbuznými pacientů
  • doprovázení pozůstalých

Kontakty

Římskokatolická farnost, děkanství Vrchlabí
ThDr. Jiří Šlégr
nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí
Telefon: 721 609 898, 731 645 349
V urgentních případech – kněz: 604 690 294

Československá církev husitská
Mgr. Vladimír Hraba
Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí
Telefon: 721 606 876, 499 422 962

Českobratrská církev evangelická
Michael Pfann
Farní sbor ČCE ve Vrchlabí
Českých Bratří 112, 543 01
Telefon: 605 028 995