Radiologické oddělení

 • Pracoviště Fügnerova 50

  Lékař: Prim. MUDr. Jurij Ovčarenko
  Kontakt: +420 499 502 387
  Email: jurij.ovcarenko@nemocnicevrchlabi.cz

  Na RTG oddělení je zajištěna 24hodinová pohotovostní služba radiologickým asistentem.

 • Pracoviště Poliklinika

  Lékař: MUDr. Hana Záveská

  Kontakt: +420 422 159

  Ordinační doba: Po – Pá 8:00 – 12: 00

 • Skiagrafické pracoviště - Rentgen

  Provádíme: skiagrafie (skelet a dále plíce, břicho) – pacienti, kteří se dostaví na vyšetření, jsou snímkovaní průběžně. Na vyšetření se neobjednává.

  Na RTG oddělení je zajištěna 24hodinová pohotovostní služba radiologickým asistentem. Lékař-radiolog je k dispozici pouze v pracovní době.

  Přístrojové vybavení: ARCOMA INTUITION

 • CT pracoviště (Počítačová tomografie)

  Rutinní CT vyšetření provádíme od Po – Pá dle objednání. Na vyšetření je nutné se předem objednat na základě platné žádanky od praktického lékaře či specialisty. Výsledek z vyšetření je obvykle vyhotoven v den vyšetření, nejpozději do 5 pracovních dní od provedení vyšetření. Výsledky se nadále zasílají indikujícímu lékaři, který pacienta na vyšetření doporučil. Poskytujeme vyšetření nejen pro hospitalizované pacienty, ale také pro ostatní ambulantní pacienty z kteréhokoliv kraje. Nabízíme brzké objednací termíny a některá vyšetření po domluvě s lékařem je možné provést bez objednání.

  STATIM vyšetření provadime 24 hodin denně.

  Všechny STATIM vyšetření během ordinační doby objednává indikující lékař u lékaře RTG oddělení. Statimové vyšetření mimo ordinační doby zajištuje společnost RadioMed.

  Přístrojové vybavení: Philips Brilliance 16-Slice

   

  Příprava pacienta před CT vyšetřením

  CT vyšetření bez aplikace kontrastní látky nevyžadují žádnou speciální přípravu. Jedná se např. o CT vybraných úseků páteře, vedlejších dutin nosních či HRCT plic.

   

  K provedení CT břicha a malé pánve se již podle moderních doporučení běžně neprovádí příprava pitím kontrastní látky. Přípravu vodním kontrastem per os, jsou ambulantní klienti připraveni na CT pracovišti, proto je třeba, aby se na vyšetření dostavili s dostatečnou časovou rezervou.

  Pouze u vybraných patologických stavů, např. Ileus, vyšetření provádime bez podání kontrastu per os. Kličky střevní se proto zobrazují a hodnotí tak, jak jsou.

  Samostatnou kapitolou jsou speciální vyšetřovací metody – CT enterografie, kdy se plní kličky střevní vypitím Mannitolem a CT kolonografie, kdy se po vyčištění tračníku Fortransem distenduje tračník vzduchem.

   

  U CT vyšetření břicha, malé pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii je většinou nutno aplikovat do žíly jodovou kontrastní látku, proto je před těmito výkony nutná antialergická příprava.

   

  Pacient na RDG oddělení přichází s řádně vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře, kde jsou uvedena osobní data pacienta, diagnóza, specifikováno požadované vyšetření, jeho očekávaný přínos. Na žádance musí být uvedena alergická anamnéza, zejmená alergicka reakce na jod. Také žádanka musí obsahovat vysledky odběrů – urea a kreatinin (důležité hodnoty pro hodnocení funkce ledvin při podávání kontrastu).

   

  Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky:
  Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny), stejnou dobu nekouří. Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin.  Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. Po vyšetření s k.l. doporučujeme vyšší přijem tekutin.
  Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií se provádí kortikoidy – Prednison 20 mg – 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný lék s podobným účinkem). Pokud pacient nemá tuto premedikaci a je třeba podat kontrastní látku, lze před její aplikací podat do žíly jednorázově 200 mg Hydrocortizonu (např. u akutních stavů).


  Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést s sebou popis vyšetření i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky mezinemocniční sítí ePACS sem do nemocnice Vrchlabí.

  Každý pacient před podáním jodové kontrastní látky musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním.

 • Sonografické pracoviště (USG)

  Sonograficky vyšetřujeme jak dospělé, tak i děti. Výsledek z vyšetření dostane pacient vytištěný do ruky, po skončení vyšetření. Výsledek se neodesílá lékaři. Sonografické vyšetření provádíme podle rozpisu od Po – Pá v době  7:30 – 14:00.

  Na vyšetření je nutné se předem objednat.

  Přístrojové vybavení: GE Vivid E95 Premium

  Sonograficky vyšetřujeme následující oblasti:

  Dutina břišní (např. játra, žlučník, slinivka břišní, slezina, ledviny)