Oddělení následné rehabilitační péče

Je součástí oddělení Dlouhodobé následné lůžkové péče a to v rozsahu 10 lůžek. Rehabilitace pacientů probíhá pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Naší předností je především přátelská a rodinná atmosféra.

Oddělení je zaměřeno na následnou péči po ortopedických zákrocích, úrazech a na péči o klienty s chronickým onemocněním. Naší maximální snahou je pacienty stabilizovat, rehabilitovat a připravit pro návrat do normálního života nebo domácího ošetřování.

Oddělení je vhodné především pro pacienty po plánované náhradě kyčelního, kolenního kloubu, nebo po jiné rekonstrukční ortopedické operaci. Pacienty přijímáme bezprostředně po operačním výkonu za předpokladu, že zdravotní stav je stabilizovaný a byla již zahájena rehabilitace. Délka hospitalizace je individuální, dle potřeb klienta.

 

Odbornou péči zajišťují lékaři se specializací na rehabilitaci i chirurgii. 

MUDr. Petr Stica

Oddělení dlouhodobé následné péče lékař +420499502367
Iva Mikova

Iva Mikova

Oddělení dlouhodobé následné péče staniční sestra iva.mikova@nemocnicevrchlabi.cz +420499502367