Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení klinické biochemie a hematologie

    ODBĚROVÁ AMBULANCE

  • Po – Pá 6:00 - 10:00

provozní doba od 14:00 do 6:00 následujícího dne, o sobotách, nedělích a svátcích je zajištěna pohotovostní službou.

Kontakt

+420 499 502 395

Laboratoř se zabývá vyšetřením krve, moči a jiného biologického materiálu, s použitím řady biochemických, imunochemických, imunohematologických, koagulačních a mikroskopických metod.

K těmto výkonům používáme špičkovou techniku a diagnostické soupravy, které jsou zárukou správných a spolehlivých výsledků. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty nemocnice, ale i pro pacienty ordinací praktických a odborných lékařů ve Vrchlabí a jeho okolí. Řada vyšetření je využívána i veterinárními lékaři pro zvířecí klientelu.

V laboratoři je zajištěn nepřetržitý provoz včetně sobot, nedělí a svátků. Pracovní doba je ve všední den (pondělí až pátek) od 6:00 hod. do 14:00 hod. Od 14:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne a o sobotách, nedělích a svátcích je provoz zajištěn pohotovostní službou.

Pro ambulantní pacienty je v prostorách laboratoře zřízena odběrová ambulance, která provádí odběry v pracovní dny od 6:00 do 10:00. Pro praktické a odborné lékaře je v pondělí až pátek zajištěn svoz materiálu pro laboratorní účely přímo z jejich ambulancí naším svozovým vozem. Získaný materiál je bezprostředně po odběru dodáván přímo do laboratoře naší nemocnice, případně do smluvní laboratoře, dle prováděné analýzy. Smluvní laboratoří je SPADIA Lab a.s., Praha 3. Veškeré vzorky odesílané do smluvní laboratoře jsou evidovány, upraveny pro transport a připraveny k odeslání prostřednictvím svozové služby. Materiál přijatý po odjezdu svozové služby je skladován dle podmínek preanalytické fáze a k transportu předán následující pracovní den.

Všechna vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře, jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, přičemž platba se pak řídí platným sazebníkem VZP.

Ke stažení

Personál

Mgr. Martina Wirthová

Mgr. Martina Wirthová

Oddělení klinické biochemie a hematologie vedoucí laboratoře martina.wirthova@nemocnicevrchlabi.cz +420 499 502 391
Bc. Markéta Malá

Bc. Markéta Malá

Oddělení klinické biochemie a hematologie vrchní laborantka marketa.mala@nemocnicevrchlabi.cz 499 502 398

Osvědčení a certifikáty