Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče

Primář: MUDr. Jakub Kravciv
Kontakt: +420 499 502 219
Email: jakub.kravciv@nemocnicevrchlabi.cz 

Vrchní sestra: Bc. Katrin Doubková
Kontakt: +420 499 502 365
Email: katrin.doubkova@nemocnicevrchlabi.cz

Oddělení akutní medicíny

Multioborová jednotka intenzivní péče poskytuje intenzivní a resuscitační péči pacientům v kritickém stavu, tj. pacientům, u nichž selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Je zde organizačně a prostorově integrována interní a chirurgická JIP, což představuje celkem 7 lůžek. Lůžková část je vybavena monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování základních životních funkcí také monitoraci invazivní hemodynamiky v celé šíři. Vybavení oddělení moderními plicními ventilátory umožňuje dlouhodobou konvenční umělou plicní ventilaci a neinvazivní ventilaci. Součástí terapeuticko-diagnostického zázemí je také flexibilní fibrobronchoskop. Díky přístroji pro kontinuální hemodialýzu je možné provádět mimotělní eliminační techniky u pacientů v kritickém stavu. Oddělení disponuje ultrazvukem pro urgentní vyšetření kriticky nemocného. Péče o pacienty je zajištěna trvalou přítomností kvalifikovaného anesteziologa-intenzivisty a zdravotních sester – specialistek pro intenzivní péči.

Anesteziologická část

Provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě pacientů k operačnímu výkonu, včetně pacientů s vysokým perioperačním rizikem.

Poskytuje anestezii na operačních sálech, se spektrem výkonů povahy všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie. Při podávání anestezie je využíváno všech technik celkové i regionální anestezie, včetně periferních nervových blokád a analgosedace, a to nejen při operačních, ale i diagnostických výkonech. Nedílnou součástí perioperační anesteziologické péče je pooperační sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgezie, kontrola základních životních funkcí prostřednictvím monitorovací techniky, a jsou zde řešeny případné pooperační komplikace, po dobu 2 hodin po operaci. Následně je pacient v případě nekomplikovaného pooperačního průběhu převezen na standardní chirurgické oddělení.

Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

Je určeno pacientům, kteří prodělali kritické onemocnění, a zatím u nich ještě nedošlo k obnovení některé z životních funkcí a existuje důvodný předpoklad nutnosti dlouhodobé podpory některé z těchto funkcí. Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutních lůžek ARO, JIP operačních a neoperačních oborů. Naprosto stěžejní je spolupráce s fyzioterapeuty, každý pacient v rámci obnovy tělesné kondice rehabilituje 7 dní v týdnu. K dispozici jsou rovněž služby psychiatra a psychologa.

Vybavení pokojů

NIP – polohovací lůžko s antidekubitární matrací, monitor vitálních funkcí, infúzní pumy a dávkovače, pomůcky pro rehabilitaci a polohování pacientů, TV přijímač

prim. MUDr. Jakub Kravciv

Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče primář jakub.kravciv@nemocnicevrchlabi.cz
MUDr. Jaroslav Třetina

MUDr. Jaroslav Třetina

Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče zástupce primáře jaroslav.tretina@nemocnicevrchlabi.cz  499 502 219

Bc. Katrin Doubková

Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče vrchní sestra katrin.doubkova@nemocnicevrchlabi.cz 499 502 365

MUDr. Solilyak Ihor

Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče lékař

MUDr. Maňhal Petr

Oddělení akutní medicíny / oddělení následné intenzivní péče lékař