Kariéra

Pojďte se s námi podílet na vytváření nemocnice, která má v Krkonoších dlouholetou tradici.

Proč právě Nemocnice Vrchlabí?

Skvělá nemocnice s tím nejlepším kolektivem, co si dokážete představit.
Chcete se učit od těch nejlepších a nejzkušenějších?
Nechcete dělat jen administrativu, ale věnovat se i medicíně?
Máte rádi hory a čerstvý vzduch?
Nechcete už tabulkové platy?

Pokud jste odpověděli na 3 a více ANO, měli byste mě kontaktovat pro bližší informace.

Kontaktujte nás

Už to slyšíte? Hory Vás volají... …

Simona Svědíková

Personální manažer/HR manager

Volné pracovní pozice

Zvoleným kritériím neodpovídají žádné nabízené pracovní pozice.

Proč pracovat u nás

Benefity

 • Časově flexibilní pracovní doba
 • Náborové příspěvky pro vybrané pozice
 • Možnost ubytování přímo v areálu nemocnice či v jeho blízkosti
 • Výrazná podpora dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • Bezplatné nadstandardní služby
 • Zlatá karta Dr.Max

Pro studenty

 • Umožňujeme vykonání praxe pro studenty zdravotnických oborů, s obědy zdarma
 • Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů v posledním ročníku studia:
 • Lékaři až 10 000 Kč / měsíc
 • VŠ studium: sestry a ostatní nelékařské profese až 10 000 Kč / měsíc
 • Maturitní obory a VOŠ: sestry a ostatní nelékařské profese až 5 000 Kč / měsíc

Akreditovaná pracoviště

Máme akreditovaný základní kmen CHIRURGIE, ORTOPEDIE, INTERNA a vlastní specializovaný výcvik CHIRURGIE.

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.

V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Nově jsme získali v Nemocnici Sokolov akreditované pracoviště pro zajištění odborné praxe pro cizince, které jsou potřebné ke složení aprobační zkoušky.
Neustále se snažíme rozšiřovat akreditovaná pracoviště i pro nelékařský zdravotnický personál, v našich zařízeních jsou to kvalifikační kurzy na sanitáře. Sanitářský kurz je určen jak našim zaměstnancům, tak zájemcům o rekvalifikaci z řad veřejnosti.
Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2023

Dle Vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Název a adresa vyhlašovatele:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 648 27 232

Rezidenční místa v oborech:

 • Perioperační péče (1 místo)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (1 místo)
 • Intenzivní péče (2 místo)
Do výběrového řízení se mohou přihlásit:

Absolventi-tky střední zdravotnické školy, vyšší odborné školy zdravotnické, bakalářského nebo magisterského studia v příslušném oboru (všeobecná sestra) nebo uvedení zdravotničtí pracovníci, kteří již zahájili specializační studium v daném oboru.

Lhůta pro podání přihlášek:

do 30.6.2023 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2023

Doklady nutné k účasti ve výběrovém řízení:
 • přihláška,
 • osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (zaměstnanci Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. nedokládají),
 • kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/čka získal/a
 • přehled odborné praxe.
Hodnotící kritéria:
 • odborné znalosti a dovednosti pro daný obor,
 • zájem o práci v oboru,
 • osobnostní předpoklady.
Způsob hodnocení kritérií:

Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

Případné informace poskytne Mgr. Ludmila Michálková, tel. 605732959, e-mail: ludmila.michalkova@pentahospitals.cz.
Termíny výběrového řízení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží každý uchazeč.

 • VŘ informace Stáhnout soubor VŘ informace
 • Přihláška Stáhnout soubor Přihláška
 • Osobní dotazník Stáhnout soubor Osobní dotazník