HISTORIE

Podnět k založení první nemocnice ve Vrchlabí dala epidemie cholery ve městě a okolí v r. 1832. Městský špitál za kostelem už nestačil.

1856 – postavil MUDr. Hubený na své náklady soukromou nemocnici (20 lůžek), na levém břehu Labe pod parkem. 

1870 – nemocnice rozšířena na 70 lůžek, právo provozu získává od vdovy MUDr. Hubeného autonomní okresní zastupitelství. 

1878 – primářem ústavu MUDr. Emanuel Patz, po několika letech přijat další lékař, MUDr. Hahn. Obsluhujícím personálem byli muži i ženy. Nemocnice měla dokonce svého účetního. 

V dalších letech už kapacita nemocnice nestačila, byl vypracován projekt na stavbu nemocnice nové, na západní straně města, o výměře 1,5 ha, výstavba 1895–99. 

1904 – zahájen provoz nové nemocnice – dnešní stará budova. Původní nemocnice později přešla pod správu města, v objektu byl zřízen domov důchodců. 

Hlavní budova měla 90 lůžek, infekční část 20 lůžek.

Od roku 1908 i první rentgen, který darovala Spořitelna. 

1915 – podána žádost o výstavbu tbc pavilonu. Přidělen 1 ha pozemku, ale k výstavbě nedošlo. 

Během 1. světové války byli v nemocnici umístěni zranění vojáci z Josefova. 

1942 – přístavba nemocnice: sklepní místnosti u hlavní budovy jako kryty, 2 laboratoře, koupelny, instalace elektromedicínských přístrojů, operační sál s bezestínovým osvětlením, půdní byty pro řádové sestry a ostatní zaměstnance, kaple, hospodářská budova.

V horní části postaven nový infekční pavilon s 60 lůžky.

1945 – dokončen interní pavilon se 100 lůžky. Dnes již neexistuje. Místo slouží jako heliport pro vrtulník. 

1929–1945 vede nemocnici MUDr. Alfréd Meissner. 

1945 – nemocnice disponuje 300 lůžky, má 60 zaměstnanců. Je tu monoprimariát (chirurgie, interna, porodnice a infekce). Nastupuje MUDr. A. Hruška, který přichází z pražské Bulovky, kde pracoval jako chirurg. Ten je pověřen vedením nemocnice po odchodu německých lékařů. Později se stává dlouholetým a oblíbeným primářem chirurgického oddělení. Lyžaři se v Krkonoších zdravili voláním ,sejdeme se u Hrušky“. 

Na interní oddělení přichází v roce 1947 MUDr. Soukup a v roce 1949 MUDr. Václav Pilař, který se mimo jiné zasloužil o léčení chorob štítné žlázy. MUDr. Pilař se stává dlouholetým a oblíbeným primářem interního oddělení. 

V 50. letech vzniká samostatné gynekologicko-porodnické oddělení pod vedením MUDr. Šmerhila. 

1961 – ustanoveno samostatné infekční oddělení pro nemocné z oblasti Krkonoš v okresech Trutnov a Semily, pod vedením MUDr. Jana Kupky. Dosud byla lůžka pro infekční pacienty při interních a dětských odděleních. 

Nemocnice byla začleněna do Okresního ústavu národního zdraví v Trutnově. 

1967 – položen základní kámen nového pavilonu nemocnice. Dostavěn a otevřen v roce 1973 – chirurgie, operační sály, gynekologie, porodnice, rtg, laboratoř, rehabilitace. Kolem roku 1975 sem bylo přemístěno i dětské oddělení z vily ve městě. Dnes je tam zubní poliklinika. Plánovaná dostavba druhého křídla nového pavilonu pro internu se už neuskutečnila. Ve starém pavilonu, dřívější chirurgii, proběhla později rekonstrukce a bylo zřízeno nové interní oddělení, s JIP celkem 60 lůžek – dnes pavilon následné péče (NP). 

V roce 1995 po zrušení infekčního oddělení byla ustanovena ambulance pro infekční nemoci a také vzniklo odd. NP – jako první ve východočeské oblasti – 20 lůžek. 

Starý infekční pavilon byl zbourán, dnes pozemek slouží jako parkoviště. 

Po přestěhování interny do nového pavilonu a po privatizaci 1997 proběhla rekonstrukce staré nemocnice a v roce 2002 bylo otevřeno nové samostatné oddělení NP. 

V listopadu 1997 byla nemocnice odkoupena a vznikla soukromá Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o.

Od 1. července 2016 je novým majitelem Nemocnice Vrchlabí společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.