Gynekologická ambulance

Naše ambulance poskytuje ženám komplexní gynekologickou péči. Zajistíme preventivní prohlídky (kolposkopie, onkologická cytologie, abdominální a vaginální ultrazvuková vyšetření), poradíme Vám s výběrem antikoncepce (po předchozím vyšetření provádíme i zavedení nitroděložní antikoncepce v rámci běžné ambulantní péče), zajišťujeme diagnostiku a léčbu poruch menstruačního cyklu, péči o ženy v období přechodu. Samozřejmostí je těhotenská poradna.

Ordinační hodiny

 • PO - tel. dotazy 14:00 - 15:00
 • PO - objednaní pacienti 15:00 - 18:00
 • UT - objednaní pacienti 7:30 - 12:00
 • UT - tel. dotazy 12:30 - 13:30
 • UT - objednaní pacienti 13:30 - 14:00
 • ST - tel. dotazy 8:00 - 9:00
 • ST - poradna pro těhotné 9:00 - 12:30
 • ST - objednaní pacienti 12:30 - 13:00
 • ČT - objednaní pacienti 7:30 - 12:00
 • ČT - tel. dotazy 12:30 - 13:30
 • ČT - objednaní pacienti 13:30 - 14:00

Kontakt

+420 499 502 356

Kontakt mimo ordinační dobu: +420 499 502 111

DÚLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Z důvodu nemoci MUDr. Kramperové bude gynekologická ordinace uzavřena do 10.1.2022 včetně.

Každou návštěvu je třeba předem telefonicky dohodnout. 

 

 

V rámci preventivního ročního vyšetření poskytujeme kromě standardní péče možnost vyšetření cytologie metodou Thin-prep PAP test (nebo LBC=Liquid based cytologie), tj. odběr se provede do speciálního tekutého media a následně umožní analýzu s vysokou mírou spolehlivosti zpracování všech odebraných buněk, test má lepší vypovídací hodnotu než vyšetření standardní. Pacientka v případě zájmu uhradí kultivační medium částkou 500 Kč, samotné vyšetření je hrazeno v rámci zdravotního pojištění.

V rámci těhotenské poradny poskytujeme péči pro fyziologická těhotenství, v případě rizikového těhotenství zajišťujeme v indikovaných případech péči v rizikové poradně Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 • Provádíme ultrazvuková vyšetření vaginální i abdominální, včetně využití Doppler flowmetrie, nabízíme širší spektrum možností vyšetření na vrozené vady plodu včetně prvotrimestrálního screeningu na akreditovaném pracovišti Oblastní nemocnice Trutnov, vyšetření provádějí akreditovaní a auditovaní lékaři. Ženy mohou využít i možnost neinvazivního testování vrozených vad plodu metodou Prenascan, kterou pro naše pacientky též poskytuje Oblastní nemocnice Trutnov. 
 • Případný standardní biochemický test VVV plodu ve II. trimestru provádíme krevním odběrem v nemocniční laboratoři, test pro nás zpracovává přední pracoviště Gennet.
 • Provádíme též monitoring plodu CTG přístrojem v závěrečné fázi těhotenství, péči můžeme poskytnout všem ženám s nekomplikovaným těhotenstvím až do termínu porodu.

 

Poskytujeme běžně základní spektrum vyšetření ženám s potížemi s otěhotněním, tedy vyšetření hormonální a vyšetření zaměřené na schopnost ovulace (ultrazvuková folikulometrie), můžeme zajistit vyšetření spermiogramu partnera.

Zajistíme očkování HPV vakcínou, kdy podáváme širokou informaci o možnosti a vhodnosti očkování pro konkrétní ženu.

Dále se věnujeme preventivnímu vyšetření prsů, nyní ve spolupráci s nově zavedenou Mammologickou poradnou na Chirurgickém oddělení nemocnice (MUDr. Jindra).

 • V rámci ambulance zajišťujeme i konziliární vyšetření pacientek napříč odděleními naší nemocnice.
 • Laboratorní výsledky dodáme na počkání.
 • Při nutnosti hospitalizace, zejména v rámci malých operačních výkonů, zajišťuje péči o naše pacientky lůžková část Chirurgického oddělení.