23.06.2020

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako registr dárců…

Sokolovská nemocnice otevřela nové Dárcovské centrum

Nemocnice Sokolov otevřela nové moderní Dárcovské centrum. Vybudované Dárcovské centrum v prostorách pavilonu C bude sloužit nejen pro odběry krve, ale i krevní plazmy a také jako registr dárců kostní dřeně. Krevní plazma hraje nezastupitelnou roli při výrobě léků na některá závažná život ohrožující onemocnění, včetně hemofilie a potenciálně i COVID-19. Do revitalizace a vybavení místností provozovatel nemocnice, společnost Penta Hospitals CZ, investoval řádově miliony korun.
 
V pavilonu C dosud fungovaly jen laboratoře a kanceláře Transfuzního oddělení a samotné odběrové místo se nacházelo v přilehlé vile mimo areál nemocnice. To bylo pro personál oddělení logisticky náročné a komplikované, navíc zařízení již bylo v nevyhovujícím stavu a přestávalo stačit i z kapacitních důvodů. Před náročnou rekonstrukcí stávajícího odběrového místa dala nemocnice přednost výstavbě nového centra přímo v areálu, které pokryje i vyšší potřebu krve po dobudování nových Centrálních operačních sálů.
 
„Vybudování nového Dárcovského centra je vedle výstavby nových Centrálních operačních sálů nejdůležitější investiční akcí v Sokolově za poslední roky. Dárci i zdravotnický personál dostávají komfortní pracoviště na špičkové evropské úrovni. Díky zaměření na odběr krevní plazmy navíc přispějeme k zvýšení zdrojů této nenahraditelné látky v českém zdravotnictví,“ říká jednatelka Penta Hospitals CZ Mgr. Barbora Vaculíková
 
Díky modernímu prostředí a přísnému systému kontroly nové centrum pro dobrovolné dárce dosahuje nejvyšší úrovně kvality odebírané krve a plazmy. Zároveň zajišťuje maximální bezpečnost a pohodlí pro samotné dárce. Nové prostory tvoří velký odběrový sál s příslušenstvím, dále vyšetřovna lékaře, recepce, čekárna a malá jídelna.
 
„Na dárce čeká zkušený personál, takže se nemusí obávat modřin nebo bolestivých či nepříjemných zážitků. V moderním a rodinném prostředí mohou prožít příjemné chvíle. S vědomím, že jejich „dar“ může někomu zachránit život,“ připomíná primářka Transfuzního oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Zuzana Fialová a dodává: „V posledních měsících došlo kvůli epidemii COVID-19 celorepublikově k útlumu odběrů krve a plazmy. Přitom právě plazma může potenciálně pomoci v léčbě nakažených. I kvůli tomu je nyní její darování důležitější než kdy jindy. Proto bych ráda poděkovala našim stávajícím dárcům, že se již znovu začali na odběry hlásit.“
 
Nové centrum má několikanásobně vyšší počet odběrových křesel, které obsluhuje více sester. Rozšířila se také provozní doba centra, což umožňuje dárcům větší flexibilitu objednání se na určitý čas, který jim vyhovuje.  Zatímco na původním Transfuzním oddělení Nemocnice Sokolov sestry loni odebraly krev více než 4 500 dárcům, v novém centru se po náběhu počet výkonů výrazně navýší až na 8 000 odběrů krve a plazmy ročně.
 
I když se nachází v areálu nemocnice, záměrem provozovatele bylo, aby se lidé v dárcovském centru cítili více jako doma než u lékaře. Interiér navrhlo na základě podnětů pracovníků transfuzního oddělení designové studio a výsledkem je nejen sladění celého prostoru a moderního vybavení, ale i použití příjemných barev a motivů. K dispozici je kvalitní Wi-Fi připojení.
 
„Velmi si vážíme dobrovolného dárcovství a našim dárcům chceme návštěvu co nejvíce zpříjemnit. Chceme jim dát najevo, že nám na nich záleží a zároveň podpořit dárcovství jako takové. To by mělo být běžnou součástí života zdravých lidí,“ dodává ředitel sokolovské nemocnice Ing. Jaroslav Kratochvíl.
 
Darováním krve nebo plazmy mohou lidé zachránit zdraví nebo i lidský život, celý proces přitom trvá řádově desítky minut. Odběr plazmy, tzv. plazmaferéza, trvá zhruba 45 minut a spočívá v odfiltrování tekuté plazmy z odebírané krve. Ta se pak vrátí zpět do tělního oběhu. U samotného odběru krve je akce o polovinu kratší. Před samotným odběrem se provádí lékařská prohlídka a kontrola zdravotního stavu dárce.
 
Z odebrané krevní plazmy se vyrábí životně důležité léky. Ty se využívají například při léčbě těžkých popálenin, u pacientů s rakovinou, hemofilií a u řady dalších nemocí. Plazmu nelze, stejně jako krev, uměle vyrobit, a proto je zásadní dobrovolné dárcovství. V Evropě se na výrobu léků na záchranu života používá asi 8 milionů litrů darované krevní plazmy ročně. Výzkum však ukazuje, že k uspokojení klinických potřeb pacientů by bylo zapotřebí 13 milionů litrů.
 
Důležitou součástí Dárcovského centra je rozšíření regionálního registru dárců kostní dřeně. Lidí ochotných darovat kostní dřeň je stále málo a registr umožňuje v případě potřeby rychle oslovit dobrovolníky, kteří jsou ochotni darovat nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci.
 
———————————————————————————————————————–
 
PLAZMA
 
Co je to plazmaferéza?
Po lékařském vyšetření a kontrole zdravotního stavu je dárci odebrána plazma. Plazmaferetický přístroj odděluje plazmu od krvinek. Plazmaferézou je dárci bezpečně odebrána plazma a krvinky jsou vráceny zpět do oběhu, plazma se shromažďuje odděleně. Tento šetrný proces získání plazmy se provádí pomocí přístrojů – separátorů. Objem odebrané plazmy závisí na váze dárce a pohybuje se v rozmezí 650 – 850 ml, včetně antikoagulačního roztoku (citrátu). Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno 500 ml fyziologického
roztoku. Bezprostředně po odběru se z plazmy odebírají vzorky na virologické testování (HIV, žloutenka, syfilis). Po odběru se plazma zmrazí a uskladní v komorovém mrazícím zařízení. Plazma se v lidském těle obnoví do 48 hodin. Odběr plazmy lze v České republice opakovat každých 14 dní, tedy 2x měsíčně. Samotný odběr trvá přibližně 45 minut.
V průběhu celého odběru jste v bezpečí a také pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.
Kdo může darovat?
Krevní plazmu může darovat zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který splňuje kritéria pro dárcovství:
• Dobrá zdravotní kondice.
• Váha nad 50 kg a maximálně do 130 kg.
• Ochota podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí každého odběru a zaručuje dohled nad zdravotním stavem dárce.
• Platnost zdravotního pojištění.
• Dlouhodobý pobyt nebo stálou adresu na území ČR. 
Kdo nemůže darovat plazmu?
Obecně nemůže být dárcem plazmy člověk se závažným onemocněním.
Ženy při menstruaci, v těhotenství a během kojení.
Darovat plazmu nemůže ani ten, kdo:
• Den před odběrem konzumoval tučnou stravu.
• Nemá vhodné žíly.
• Měl v posledním měsíci přisáté klíště.
• V posledních šesti měsících podstoupil tetování nebo piercing.
• V nedávné době podstoupil imunizaci, očkování, operační zákrok, podání transfuzního přípravku, extrakci zubu, porod nebo potrat.
• Má alergii ve fázi akutních projevů, hepatitidu A, infekční mononukleózu, kapavku, klíšťovou encefalitidu, jednorázovou poúrazovou žilní trombózu, jste po endoskopii, gastroskopii, artroskopii, kolonoskopii a podobném vyšetření.
• Patří mezi osoby s rizikovým chováním.
Hemofilie – vzácné dědičné onemocnění s poruchou srážlivosti krve. Nemocní jsou výhradně muži. Nemoc spočívá v spontánním krvácení do kloubů, měkkých tkání a svalů nebo dokonce do mozku. Léčba hemofilie je nákladná. Léky z plazmy se totiž ve velké míře používají preventivně. Při akutních stavech se léčba mnohonásobně zvýší.Nejnovější aktuality

Nezařazené 03.08.2022

Iktové centrum obhájilo evropský certifikát

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation). Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

Nezařazené 20.05.2022

Přijďte si nechat zkontrolovat svou kůži

Přijďte si do naší nemocnice bez objednání a zdarma nechat zkontrolovat svou kůži. V rámci Evropského dne melanomu Vám ve středu 25. května od 8.00 do 12.00 a poté od 13.00 do 15.00 hodin otestujeme mateřská znaménka a další pigmentové skvrny na kůži. Vyšetření provádíme ručním dermatoskopem.

Nezařazené 20.05.2022

Měření glykémie (hladiny cukru v krvi)

Přijďte si nechat ZDARMA bez objednání vyšetřit glykémii (hladinu cukru) ve Vaší krvi. Odběry se budou konat v pátek 27. 5. od 7.30 do 11.00 hodin na oddělení Klinické biochemie a hematologie v pavilonu C, 1. patro.