12.01.2018

Seminář neurologického oddělení

Neurologické oddělení + Iktové centrum Nemocnice Sokolov pořádá 17.ledna 2018 od 17:00h v salonku Parkhotelu Sokolov již 11.ročník odborného semináře, specificky zaměřeného na cerebrovaskulární…

Seminář neurologického oddělení

Neurologické oddělení a Iktové centrum Nemocnice Sokolov pořádá dne 17.ledna 2018 od 17:00h v salonku Parkhotelu Sokolov již 11.ročník odborného semináře pod názvem „Ischemická CMP – rekanalizační terapie a sekundární prevence“,  který je specificky zaměřený na cerebrovaskulární tematiku.

„Stejně jako v minulých letech využíváme osobních kontaktů s předními klinickými pracovišti, letos přijal pozvání prim. MUDr. Jiří Neumann z Iktového centra Nemocnice Chomutov, člen předsednictva Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti a jeden z propagátorů akce „Stroke Awareness Day“ s prezentací týkající se rekanalizační léčby mozkových infarktů,“ uvedl MUDr. Aleš Novák, pověřený primář a vedoucí lékař iktového centra Nemocnice Sokolov. 

Druhým přednášejícím bude MUDr. Vladimír Rohan, PhD. z Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Plzeň, člen předsednictva sekce Neurointenzivní péče České neurologické společnosti, jehož přednáška bude zaměřena na specifika endovaskulární léčby-především mechanické trombektomie v akutní fázi cévní mozkové příhody.

Závěrem je připraveno shrnutí poznatků týkající se sekundární prevence CMP ve světle platných guidelines, toto sdělení přednese MUDr.Aleš Novák z Iktového centra Sokolov, člen předsednictva sekce Neurointenzivní péče České neurologické společnosti.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme příjemný odborný zážitek.



Nejnovější aktuality

Nezařazené 03.08.2022

Iktové centrum obhájilo evropský certifikát

Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation). Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

Nezařazené 20.05.2022

Přijďte si nechat zkontrolovat svou kůži

Přijďte si do naší nemocnice bez objednání a zdarma nechat zkontrolovat svou kůži. V rámci Evropského dne melanomu Vám ve středu 25. května od 8.00 do 12.00 a poté od 13.00 do 15.00 hodin otestujeme mateřská znaménka a další pigmentové skvrny na kůži. Vyšetření provádíme ručním dermatoskopem.

Nezařazené 20.05.2022

Měření glykémie (hladiny cukru v krvi)

Přijďte si nechat ZDARMA bez objednání vyšetřit glykémii (hladinu cukru) ve Vaší krvi. Odběry se budou konat v pátek 27. 5. od 7.30 do 11.00 hodin na oddělení Klinické biochemie a hematologie v pavilonu C, 1. patro.