4. SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 4. Sokolovský pediatrický den Nemocnice Sokolov. Celodenní seminář určený pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut) pořádá dětské oddělení Nemocnice Sokolov. Garantem akce je primář dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Luboš Vaněk.

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu: marketa.halirova@email.cz (kapacita sálu je omezená)

Program:

8:00 – 9:00 Registrace
9:00 – 9:10 Zahájení
9:10 – 9:40 MUDr. Eva Dortová – Péče o novorozence včera a dnes
9:40 – 10:10 MUDr. Daniela Poustková – Od narození kašle – závažná diagnóza PCD
10:10 – 11:10 MUDr. Jitka Rumlová – ADHD – charakteristika a léčba

11:10 – 11:40 Přestávka

11:40 – 12:00 MUDr.Ing. Tomáš Votava, Ph.D. – Jak se postavit k trombof. rizikům v dětském věku
12:00 – 12:30 MUDr.Ing. Tomáš Votava, Ph.D – Nová zkušenost s dětskou paliativní péčí
12:30 – 12:45 Kazuistika Nemocnice Sv.Jiří
12:45 – 13:00 Kazuistika Nemocnice Cheb
13:00 – 13:15 Kazuistika Nemocnice Sokolov

13:15 – 14:10 Přestávka

14:10 – 15:00 Doc.MUDr. Hana Houšťková, CSc. – SIDS
15:00 – 16:00 Doc.MUDr. Štěpánka Průhová, PhD- Dětská diabetologie v éře moderních technologií

16:10 Ukončení akce

Registrační poplatek činí 100Kč lékaři/ 50Kč nelékař. pracovníci (hradí se na místě při registraci). Občerstvení po celou dobu akce je zahrnuto v účastnickém poplatku.

Vzdělávací akce je určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a je pořádána v rámci Programu celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a účast bude ohodnocena 6 kredity. Certifikáty budou vydávány registrovaným účastníkům po skončení konference.

3. SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

6.10.2018 zveme všechny lékařské i nelékařské pracovníky (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut) na vzdělávací akci pod názvem „Sokolovský pediatrický den“ do auly sokolovského gymnázia. Zajímavý program slibují zvučná jména v řadách přednášejících jako je například Prof. MUDr. Jan Lebl CSc. z FN Motol nebo Prof. MUDr. Pavla Doležalová CSc., která bude hovořit například o periodických horečkách u dětí viz. tisková zpráva Nemocnice Sokolov.

Přihlásit se můžete na:marketa.halirova@email.cz
(kapacita sálu je omezená)

Registrační poplatek 100 Kč lékaři / 50 Kč nelékař. pracovníci(na místě při registraci). Občerstvení po celou dobu akce je zahrnuto v účastnickém poplatku

Partnerem akce jsou společnosti:
Zimmer Czech, s.r.o.
Baxter
4 Life Pharma CZ, s.r.o.
Nutricia a.s.
HARTMANN – RICO a.s.
Nestlé Česko, s.r.o.
Hero
Medac, spol. s r.o.
Merck, spol. s r.o.
Dr. Max
Penta Hospitals CZ
Gymnázium Sokolov

2. SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

4.11.2017 se konal již druhý ročník Sokolovského pediatrického dne Nemocnice Sokolov.

1. SOKOLOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

Sokolovský pediatrický den na půdě sokolovského gymnázia měl velký ohlas…

V sobotu 28.1.2017 se na 140 lékařů a sester sešlo v aule sokolovského gymnázia, aby absolvovali 1. ročník Sokolovského pediatrického dne Nemocnice Sokolov. Tato akreditovaná akce byla určena pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a garantem akce se stal primář dětského oddělení Nemocnice Sokolov MUDr. Luboš. Vaněk. Hostem setkání byl MUDr. Jiří Štefan, zdravotní ředitel skupiny NEMOS GROUP, jehož součástí je mimo jiné i Nemocnice Sokolov.

Hlavními organizátorkami byly lékařky dětského oddělení MUDr. Markéta Halířová a MUDr. Jana Kurcová.

„Na počátku byla chuť uspořádat zde vzdělávací akci, která  by nás samotné obsahem opravdu zaujala a která by zároveň dokázala na jedno místo přivézt nemocniční pediatry, dětské sestry, PLDD a specialisty z jednotlivých odborů, což se myslím podařilo,“ sdělila MUDr. Halířová.

O nabitý program a vysokou úroveň jednotlivých přednášek se postarali lékaři z oborů ortopedie, dermatologie, ophtalomologie, dětské gynekologie či klinické psychologie. Zajímavou přednášku si připravil prim. ARO MUDr. Alexander Aboši či Doc. MUDr. Jiří Dušek CSc., který hovořil na téma „Primární noční enuréza“.

„Rádi bychom seminář zopakovali i příští rok, zájem už kolegové avizovali, dokonce máme i přislíben návrat známé plzeňské fyzioterapeutky Jany Skalové, jejíž přednáška vyvolala  největší ohlasy. Teď musíme ale nabrat druhý dech, bylo to opravdu náročné,“ podotkla MUDr. Halířová.

„Chtěl bych poděkovat nejen organizátorům za přípravu tak velké akce, ale také řediteli Gymnázia Sokolov RNDr. Jiřímu Widžovi a jeho zástupkyni Mgr.Lence Chvalové, že nám umožnili ji zrealizovat v jejich prostorách,“ doplnil prim. MUDr. Luboš Vaněk.

Partnery akce byly společnosti: Ferring Pharmaceuticals, Glennmark Pharmaceuticals, Merck, Medac, Nestle a společnosti 4 Life Pharma.

Program:

8:00 – 9:00  Registrace
9:00 – 9:05  Zahájení
9:05 – 9:25  prim. MUDr. Alexander Aboši – KPR u dětí
9:25 – 9:45  prim. MUDr. Alexander Aboši – Anestezie u dětí v Nemocnici Sokolov
9:45 – 10:00  MUDr. L. Koliášová / MUDr. V. Kamencová – Indikace k vyšetření dětským ophtalmologem
10:00 – 10:20  Mgr.Zuzana Pastieriková-Neveďalová – Úzkostné poruchy v dětství

10:20 – 10:50  Přestávka

10:50 – 11:05 Prezentace firmy Glenmark
10:05 – 11:35 MUDr. Jitka Zejdová – Koordinace péče pro rizikové NR a kojence
11:35 – 12:05 Jana Skalová – Jak teď, tak potom

12:05 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:15 MUDr. Hana Kosová, Ph.D., I.F.E.P.A.G – Zánětlivá onemocnění vulvy a pochvy u dětí a dospívajících
13:15 – 13:25 MUDr.Marek Kalenda – Plochá noha
13:25 – 13:35 MUDr.Marek Kalenda – Vadné držení těla
13:35 – 14:05 Doc. MUDr. Jiří Dušek CSc. – Primární noční enuréza

14:05 – 14:35 Přestávka

14:35 – 15:05 prim. MUDr. Němcová – Vybrané kapitoly z dětské dermatologie
15:05 – 15:25 MUDr. Libuše Sobotková – Bolesti hlavy u dětí
15:25 – 15:50 Kazuistiky DO Cheb
15:50 – 16:00 Kazuistika PLDD – MUDr.Zuzana Michálková
16:00 – 16:15 Kazuistika  DO Sokolov
16:20              Závěr odborného programu