Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

Kontakt

352 520 500 - recepce - objednávky, omluvy

lékařský pokoj: 352 520 505

Telefony a e-maily vedoucích pracovníků neslouží k objednávání!

 

 

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení se nachází v pavilonu D a je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část.

Lůžková část se nachází ve 2.patře a disponuje 20 lůžky. Pokoje jsou několikalůžkové s příslušenstvím.
V 1.patře jsou umístěny individuální tělocvičny, ergoterapie a vertikalizační stůl. V přízemí se nachází ambulantní část a zde je umístěna odborná ambulance, fyzikální terapie, vodoléčba, individuální tělocvičny a dětská rehabilitace.

Supervize
Doc.Paedr. Pavel Kolář

Personální obsazení

Zdravotnické výkony a služby

Lůžkové rehabilitační oddělení v nemocnici Sokolov je vybudováno především jako součást komplexní léčby pacientů po cévní mozkové příhodě v rámci Ictového centra. Pracuje v návaznosti na neurologickou JIP a standardní neurologické oddělení. Zajišťuje akutní a subakutní rehabilitační péči. Léčba probíhá v postupných krocích od rehabilitace pasivní hybnosti, přes postupný nácvik volní hybnosti, nácvik vertikalizace, chůze, k postupnému nácviku izolovaných pohybů, k zajištění soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Kromě léčby pacientů v cerebrovaskulárním programu, zajišťuje rehabilitační péči pro pacienty po úrazech a operacích pohybového aparátu, pacienty s dekompenzací degenerativního onemocnění páteře a kloubů apod.

Oddělení disponuje 20 lůžky s patřičným zázemím. Vlastní léčba je prováděna na oddělených tělocvičnách pro individuální tělesnou výchovu, v ergoterapeutické dílně, v místnostech pro fyzikální léčbu ( elektroterapie, ultrazvuk, magnetoterapie).

Léčbu pacientů zajišťují lékaři se specializací v oboru FBLR, fyzioterapeuti a ergoterapeuti s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním, tým zdravotních sester a ošetřovatelů s proškolením pro práci v oboru akutní rehabilitace.

Cílem péče o pacienty na lůžkovém rehabilitačním oddělení je minimalizovat reziduum po proběhlém onemocnění či úrazu a znovu zařadit pacienta do aktivního společenského života.

Kromě zmíněné fyzioterapie, ergoterapie a fyzikální léčby je součástí léčby spolupráce s logopedem, psychologem, sociálním pracovníkem. Pacient, jehož zdravotní stav vyžaduje použití kompenzační pomůcky, je do používání pomůcky zaučen, event. je konzultován s protetikem.

Ambulantní část rehabilitačního oddělení se věnuje problematice pohybového aparátu. Pracoviště používá moderní metody založené na neurofyziologickém podkladě – senzomotorika podle Jandy, McKenzie, PNF dle Kabata, DNS dle Koláře apod. Používá i metody klasické jak v oblasti léčebné tělesné výchovy, tak měkkých technik a reflexních metod . Ambulantní část rehabilitačního oddělení disponuje vlastním pracovištěm fyzikální terapie ( elektroterapie, ultrazvuk).

Na ambulanci také pracuje fyzioterapeutka a lékařka specializovaná v oboru dětské rehabilitace a Vojtovy metody..

Rehabilitační oddělení poskytuje v oblasti mimo úhradu zdravotních pojišťoven řadu služeb jako je např. akupunktura, manuální lymfodrenáž, taping, crosstaping a klasickou masáž apod.

 

Odborné poradny a ambulance

Ordinační hodiny ambulance – lékař

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 12:30 – 15:00
Úterý 08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Středa 12:30 – 15:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Pátek 12:30 – 15:00

Ambulantní pracoviště fyziterapeutů a fyzikální léčby denně od 7:00 – 15:30

Akreditace

23.6.2017 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici Sokolov akreditaci na získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti  pro obor specializačního vzdělávání „rehabilitační a fyzikální medicína“, a to na období 8 let. Získali jsme tak 3 školící místa v příslušném oboru. Získáním akreditace dáváme možnost získávání praxe v uvedeném oboru dalším kolegům.

Kinesiotaping

Kinesiotaping představuje terapeutickou metodu používanou k léčbě akutních či chronických potíží pohybového aparátu.  Tuto metodu vyvinul již v 80. letech japonský chiropraktik Kenzo Kase.Kinesiotaping působí na naše svalstvo, šlachy, fascie, úpony, klouby, lymfu, krevní oběh a nervstvo.K samotnému úkonu se používají speciálně upravené kinesio tapy (tejpy). Tapy se aplikují na postižené partie pohybového systému. Správně aplikovaný tape, dokáže výrazně urychlit proces regenerace svalu a tím ho funkčně navrátit do optimálního stavu. Kinesiotaping tak ovlivňuje bolest, navozuje správné stereotypy svalové či kloubní funkce a tím přispívá ke korekci celého pohybového aparátu. Rovněž kinesiotaping zabraňuje dlouhodobému přetěžování pohybové aparátu, což přivítají jak profesionální tak i rekreační sportovci.Jednoduše nám tedy kinesio taping přináší stimulační účinky na svalstvo, klouby, lymfu a nervový systém. Funkčnost tejpů spočívá především ve zvýšené cévní a lymfatické cirkulaci přímo pod tejpem a následném zvýšení látkové výměny. Ve své praxi aplikuji tuto metodu kinesio tapingu velmi často a to zejména po mobilizaci postižené tkáně, masáži  a akupunkturním ošetření.

Přístrojové vybavení

Naše rehabilitační oddělení vlastní dva přístroje společnosti HOCOMA, která je lídrem v rehabilitační robotické terapii neurologických poruch hybnosti. Společnost se sídlem v blízkosti Curychu ve Švýcarsku s mezinárodní působností v oboru zdravotnické techniky vyvíjí inovativní řešení léčby a úzce spolupracuje s předními klinikami a výzkumnými centry.

Tyto výrobky úspěšně pomáhají při rehabilitaci neurologických pacientů s poruchami pohybu způsobené mozkovou mrtvicí, poraněním míchy, traumatickým poraněním mozku, roztroušené skleróze nebo jiných neurologických nemocech a zraněních.

PŘÍSTROJ

  • FUNKČNÍ TERAPIE HORNÍCH KONČETIN ARMEO ®
  • VČASNÁ REHABILITACE A MOBILIZACE PACIENTA ERIGO ®