Oddělení následné péče

Oddělení následné péče

Kontakt

352 520 212

stanice A – 352 520 216

stanice B – 352 520 202

Popis oddělení

Pavilon D – samostatná dvoupodlažní budova s lůžkovou kapacitou 60 lůžek (2 stanice po 30 lůžcích, vesměs třílůžkové pokoje)

  • I. patro – stanice A: 30 lůžek – 12 pokojů: 11 třílůžkových a 1 dvoulůžkový
  • II. patro – stanice B: 30 lůžek – 13 pokojů: 10 třílůžkových a 3 dvoulůžkové

Návštěvní doba: 14:00 – 17:00 (každý den v týdnu) návštěvy mimo tuto dobu jsou možné po dohodě s lékařem. Informace o zdravotním stavu pacienta lékař podává pouze při osobním kontaktu.

  • U návštěv na Oddělení následné péče bude až do odvolání z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění na oddělení platit toto omezení:
    • stanice A i B – po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník nasazen respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (možno zakoupit na centrálním registru).

 

Personální obsazení

Zdravotnické služby a výkony

Jedná se o oddělení následné péče, na které jsou většinou přijímáni nemocní ze standardních lůžkových oddělení nemocnice. Jsou to pacienti, u nichž došlo k odeznění akutní fáze onemocnění, avšak jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobější léčebně-rehabilitační a ošetřovatelský program.

Usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí pacientovi návrat do domácího prostředí i s případným zajištěním ambulantních sociálních služeb, nebo pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné, bezproblémový překlad do sociálního zařízení.

Mimo základní pracovní dobu je péče na oddělení zajištěna lékaři ODN ve spolupráci s lékaři jiných oddělení.

K zajištění všestranné odborné péče spolupracujeme s ostatními odděleními nemocnice a ambulantními specialisty.

Velkou výhodou oddělení je bezbariérová úprava, instalace madel a moderní polohovací postele. K rehabilitaci nemocných jsou plně využívány Motomedy, diadynamik a terapeutický ultrazvuk.