Zajímavosti

Oddělení klinické biochemie a hematologie je držitelem osvědčení NASKL II, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.

Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ a LF.

Certifikáty

Osvědčení pro odbornost 801

Osvědčení pro odbornost 818