Zdravotnické služby a výkony

Oční oddělení Nemocnice Sokolov je zařízením krajského typu a poskytuje služby pacientům z celého Karlovarského kraje a okolí. Na očním oddělení se provádí prakticky veškeré spektrum operací v oboru oftalmologie. Na lůžkovém očním oddělení jsou hospitalizováni pacienti po operačních zákrocích, úrazech oka a s těžkými očními onemocněními.

Nejčastějším typem chirurgického výkonu je operace šedého zákalu, prováděná téměř výhradně nejmodernější metodou fakoemulsifikace, nyní na nejmodernějším přístroji „Constellation“ jediném v Karlovarském kraji. Vzhledem ke snaze respektovat současné trendy a vyjít pacientům maximálně vstříc, provádíme většinu zákroků ambulantně – bez nutnosti hospitalizace, která může být pro mnoho, hlavně starších pacientů, díky několikadennímu pobytu v nemocničním zařízení, stresujícím zážitkem. Všem pacientům je implantována kvalitní měkká akrylátová nitrooční čočka.

V posledních dvou letech se novým trendem na celém světě stala implantace nadstandardních, takzvaných prémiových nitroočních čoček, které vracejí oku schopnost vidění bez brýlí nejen na dálku, ale také na čtení, vaření, televizi a počítač. Naše pracoviště se specializuje na implantaci daného druhu čoček.

Provádíme refrakční zákroky s implantací čoček multifokálních, bifokálních, akomodačních a fakických na korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu a presbyopie.

Specializujeme se na veškerá onemocnění sítnice. Ve stále větší míře jsou na našem pracovišti prováděny operace sítnice, tj. zadního segmentu oka – tzv. vitrektomie – především u pacientů se závažným onemocněním sítnice, sklivce a také po úrazech. Dále provádíme operace zeleného zákalu – jak metodou klasickou (trabekulektomie, basální iridektomie), tak i nejnovějšími metodami (hluboké sklerektomie, viskokanalostomie, viskokanaloplastiky).

Od ledna 2016 jsme získali statut Aplikačního sítnicového centra. Toto centrum pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly. Léčba spočívá v nitrooční aplikaci biologické léčby tj.Anti VEGF léčby do intravitreálního prostoru v  případě poškození sítnice diabetem (diabetický makulární edém), poškození zraku těžkou krátkozrakostí, poškození cévních okluzí (uzávěrů) a vlhké formy makulární degenerace. Aplikace probíhá ambulantně pomocí injekční jehly a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Volba způsobu léčby závisí na typu novotvořených cév na sítnici, nejvhodnější léčba je volena lékařem individuálně pro každého pacienta.

Z dalších operací provádíme transplantace rohovek, jak perforující keratoplastiky, tak nejmodernější techniky lamelární keratoplastiky. Spolupracujeme s mezinárodní rohovkovou bankou v Praze a Brně. Již tradičně se naše oddělení věnuje operacím šilhání, a to jak u dětí, tak u dospělých pacientů a to metodou zajištěné tenotomie. Náš kvalitní tým lékařů a sester provádí i plastické operace víček a okolí oka.

V roce 2012 byl na Oční oddělení nemocnice Sokolov zakoupen unikátní laserový přístroj Suprascan firmy Quantel. Jedná se o první přístroj tohoto typu v České Republice. Vedle standardní laserové léčby sítnicových onemocnění nabízí především možnost tzv. mikropulsní podprahové laserfotokoagulace.

Odborné poradny a ambulance

Příjmová a všeobecná ambulance

 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod.
 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí

Specializované ambulance

Diabetologická, laserová, sítnicová

 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod
 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí

Vyšetření fluorescenční angiografie a ICG a kontaktologická ambulance

 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod

Refrakční ambulance a konzultační ambulance

 • PRO: pacienty s refrakční vadou a pacienti na konzultaci, odstranění korekce, zbavení se brýlí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod

Glaukomová poradna a vyšetření přístrojem HRT II

 • PRO: pacienty se zeleným zákalem (vyšetření na bezkontaktním tonometru, vyšetření kontrastní citlivosti a laserové vyšetření papily zrakového nervu-HRT II). Vyšetření na počítačovém perimetru
 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00 hod.

Dětská ambulance

 • PRO: děti se šilháním a tupozrakostí, běžná dětská ambulance za přítomnosti lékaře, ortoptické a pleoptické cvičení prováděná ortoptickou sestrou.
 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod.
 • REGISTRACE: objednávky v ambulanci