Oční oddělení

Oční oddělení

Kontakt

352 520 464

Objednávky do oční ambulance – 352 520 545

Dokumentační pracovnice, objednání pacientů – 352 520 464

Příjmová a všeobecná ambulance – 352 520 456

Diabetologická, laserová, sítnicová ambulance – 352 520 401

Vyšetření fluorescenční angiografie a refrakční ambulance – 352 520 309

Glaukomová poradna + vyšetření přístrojem HRT II – 352 520 463

Dětská ambulance – 352 520 102

Refrakční ambulance a konzult. ambulance – 352 520 309

 

Popis oddělení

Oční oddělení je akreditované pracoviště a nachází se ve 4. patře pavilonu E. Na oddělení je k dispozici 10 lůžek v 2 lůžkových pokojích. Děti jsou zpravidla hospitalizovány na lůžkové části dětského oddělení, kde je možnost i hospitalizace s rodičem. Oční oddělení disponuje 2 velkými operačními sály a jedním zákrokovým sálkem.

V ambulantní části oddělení fungují specializované poradny – glaukomová, dětská, refrakční, ortoptická (výcvik proti šilhání a tupozrakosti), sítnicová, laserová/YAG, FAG-fluorescenční angiografie sítnice, uveální. Zajišťujeme 24hodinovou pohotovostní službu pro celý Karlovarský kraj. Komplexní oční služby zabezpečuje 15 lékařů na trvalý pracovní poměr.

V ambulantní části oddělení fungují specializované poradny – glaukomová, dětská, refrakční, ortoptická (výcvik proti šilhání a tupozrakosti), sítnicová, laserová/YAG, FAG-fluorescenční angiografie sítnice, uveální poradna.

 

Oční klinika NEMOS

„Oční klinika NEMOS je akreditovaným pracoviště, které tvoří nejmodernější certifikovaná laserová sestava v Evropě a špičkový tým specialistů v čele s MUDr. Andrejem Farkašem, primářem očního oddělení Nemocnice Sokolov, špičkovým očním chirurgem a soudním znalcem o oboru Oftalmologie.

Oční klinika NEMOS nabízí svým klientům operace šedého zákalu nejmodernější laserovou technologií a odstranění téměř všech dioptrických vad excimerovým laserem. Tato laserová technologie obsahuje femtosekundový laser pro operace šedého zákalu,  i  operace refrakčních vad na rohovce: krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu.

Tým lékařů Oční kliniky NEMOS dále provádí plastické operace očních víček, implantace speciálních fakických nitroočních čoček, implantace multifokálních a trifokálních nitroočních čoček nebo transplantace rohovek.

Přidanou hodnotou Oční kliniky NEMOS je nejenom silné zázemí lékařů a ošetřovatelského personálu, a tedy maximální komfort pro všechny klienty, ale i možnost ubytování v prostorách nově zrekonstruovaného očního oddělení na nadstandardním pokoji. Další a neméně významnou výhodou Oční kliniky NEMOS je i profesionální zázemí nemocnice Sokolov, kde si klademe za cíl poskytovat svým klientům lékařské služby nejvyšší úrovně.

Díky strategickém umístění Oční kliniky NEMOS v areálu nemocnice Sokolov, jsme schopni zajistit veškerý doprovodný servis od prvního telefonického kontaktu, až po zdárné absolvování zákroku a následné péče.“

 

Personální obsazení

Zdravotnické služby a výkony

Oční oddělení Nemocnice Sokolov je zařízením krajského typu a poskytuje služby pacientům z celého Karlovarského kraje a okolí. Na očním oddělení se provádí prakticky veškeré spektrum operací v oboru oftalmologie. Na lůžkovém očním oddělení jsou hospitalizováni pacienti po operačních zákrocích, úrazech oka a s těžkými očními onemocněními.

Nejčastějším typem chirurgického výkonu je operace šedého zákalu, prováděná téměř výhradně nejmodernější metodou fakoemulsifikace, nyní na nejmodernějším přístroji „Constellation“ jediném v Karlovarském kraji. Vzhledem ke snaze respektovat současné trendy a vyjít pacientům maximálně vstříc, provádíme většinu zákroků ambulantně – bez nutnosti hospitalizace, která může být pro mnoho, hlavně starších pacientů, díky několikadennímu pobytu v nemocničním zařízení, stresujícím zážitkem. Všem pacientům je implantována kvalitní měkká akrylátová nitrooční čočka.

V posledních dvou letech se novým trendem na celém světě stala implantace nadstandardních, takzvaných prémiových nitroočních čoček, které vracejí oku schopnost vidění bez brýlí nejen na dálku, ale také na čtení, vaření, televizi a počítač. Naše pracoviště se specializuje na implantaci daného druhu čoček.

Provádíme refrakční zákroky s implantací čoček multifokálních, bifokálních, akomodačních a fakických na korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu a presbyopie.

Specializujeme se na veškerá onemocnění sítnice. Ve stále větší míře jsou na našem pracovišti prováděny operace sítnice, tj. zadního segmentu oka – tzv. vitrektomie – především u pacientů se závažným onemocněním sítnice, sklivce a také po úrazech. Dále provádíme operace zeleného zákalu – jak metodou klasickou (trabekulektomie, basální iridektomie), tak i nejnovějšími metodami (hluboké sklerektomie, viskokanalostomie, viskokanaloplastiky).

Od ledna 2016 jsme získali statut Aplikačního sítnicového centra. Toto centrum pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly. Léčba spočívá v nitrooční aplikaci biologické léčby tj.Anti VEGF léčby do intravitreálního prostoru v  případě poškození sítnice diabetem (diabetický makulární edém), poškození zraku těžkou krátkozrakostí, poškození cévních okluzí (uzávěrů) a vlhké formy makulární degenerace. Aplikace probíhá ambulantně pomocí injekční jehly a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Volba způsobu léčby závisí na typu novotvořených cév na sítnici, nejvhodnější léčba je volena lékařem individuálně pro každého pacienta.

Z dalších operací provádíme transplantace rohovek, jak perforující keratoplastiky, tak nejmodernější techniky lamelární keratoplastiky. Spolupracujeme s mezinárodní rohovkovou bankou v Praze a Brně. Již tradičně se naše oddělení věnuje operacím šilhání, a to jak u dětí, tak u dospělých pacientů a to metodou zajištěné tenotomie. Náš kvalitní tým lékařů a sester provádí i plastické operace víček a okolí oka.

V roce 2012 byl na Oční oddělení nemocnice Sokolov zakoupen unikátní laserový přístroj Suprascan firmy Quantel. Jedná se o první přístroj tohoto typu v České Republice. Vedle standardní laserové léčby sítnicových onemocnění nabízí především možnost tzv. mikropulsní podprahové laserfotokoagulace.

Odborné poradny a ambulance

PŘÍJMOVÁ A VŠEOBECNÁ AMBULANCE

 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod.
 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí

DIABETOLOGICKÁ, LASEROVÁ, SÍTNICOVÁ

 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod
 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí

VYŠETŘENÍ FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE A ICG A KONTAKTOLOGICKÁ AMBULANCE

 • REGISTRACE: recepce centrálního registru v pavilonu E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod

REFRAKČNÍ AMBULANCE A KONZULTAČNÍ AMBULANCE

 • PRO: pacienty s refrakční vadou a pacienti na konzultaci, odstranění korekce, zbavení se brýlí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod

GLAUKOMOVÁ PORADNA A VYŠETŘENÍ PŘÍSTROJEM HRT II

 • PRO: pacienty se zeleným zákalem (vyšetření na bezkontaktním tonometru, vyšetření kontrastní citlivosti a laserové vyšetření papily zrakového nervu-HRT II). Vyšetření na počítačovém perimetru
 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00 hod.

DĚTSKÁ AMBULANCE

 • PRO: děti se šilháním a tupozrakostí, běžná dětská ambulance za přítomnosti lékaře, ortoptické a pleoptické cvičení prováděná ortoptickou sestrou.
 • KDE: pavilon E – přízemí
 • KDY: Po – Pá 7:30 – 15:00hod.
 • REGISTRACE: objednávky v ambulanci

Zajímavosti

ZÍSKALI JSME STATUT APLIKAČNÍHO SÍTNICOVÉHO CENTRA

Jako jediné pracoviště kraje se od ledna roku 2016 pyšní oční oddělení Nemocnice Sokolov, které je součástí Oční kliniky NEMOS, statutem aplikačního sítnicového centra tzv. centrové léčby.  O tento statut jsme usilovali 12 let  a pyšní se s ním jen 13 pracovišť v České Republice. Aplikační centrum pečuje o nemocné s chorobami sítnice a makuly a zabývá se problematikou onemocnění žluté skvrny (makuly), místa neojstřejšího vidění na sítnici. Při makulární degeneraci dochází k poruše žluté skvrny (macula lutea) – což je oblast ve středu sítnice, která ovládá centrální zorné pole a umožňuje schopnost barevného vidění – a tím i k těžké poruše zraku. Periferní vidění (schopnost vidět postranními okraji zorného pole) zůstává sice neporušené, ale střed zorného pole je rozmazaný, šedý nebo vyplněný jen černou skvrnou. Toto onemocnění, způsobené degenerací části sítnice, je nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 50 let.

Léčba spočívá v nitrooční aplikaci biologické léčby tj.Anti VEGF léčby do intravitreálního prostoru v  případě poškození sítnice diabetem (diabetický makulární edém), poškození zraku těžkou krátkozrakostí, poškození cévních okluzí (uzávěrů) a vlhké formy makulární degenerace.

Aplikace probíhá ambulantně pomocí injekční jehly a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Volba způsobu léčby závisí na typu novotvořených cév na sítnici, nejvhodnější léčba je volena lékařem individuálně pro každého pacienta.

PODPRAHOVÁ NEBO TAKÉ TKÁNĚ ŠETŘÍCÍ LASEROVÁ TERAPIE

Je předmětem zájmu sítnicových odborníků po celém světě a může být považována za novou prémiovou techniku ošetření onemocnění sítnice.

STANDARDNÍ SÍTNICOVÁ LASERFOTOKOAGULACE

Je účinnou, ale také destruktivní léčbou sítnicových onemocnění. Spočívá v aplikaci laserových záblesků na sítnici v délce desítek milisekund. Laserový bod se vychytává v pigmentovém listu sítnice a způsobuje zahřátí tkáně, které se šíří do okolních vrstev sítnice. Tím dochází k „popálení“ přilehlých fotoreceptorů. Čím je doba záblesku delší, tím vyšší teplota v tkáni nastává. Léčba mikropulsní technikou spočívá v užití krátkých (mikrosekundy) vysokofrekvenčních pulsů podprahové energie aplikovaných do oblastí sítnicových lézí. Vzestup teploty tkáně je výrazně mírnější než u standardní techniky a zůstává lokalizovaný v pigmentovém listu sítnice bez poškození přilehlých nervových buněk.

ŘÍZENÉ DÁVKOVÁNÍ LASEROVÉ ENERGIE

Pomocí mikropulsní technologie rozšiřuje možnosti léčby diabetického makulárního edému, centrální serózní chorioretinopatie, makulárního edému jako důsledku větvové okluze sítnicové žíly a dokonce glaukomu. Klinické studie ukazují, že podprahová mikropulsní fotokoagulace je stejně účinná léčba diabetického makulárního edému jako konvenční destruktivnější laserová terapie. Konvenční lasery způsobují destrukcí sítnicových fotoreceptorů výpadky v zorném poli pacienta. Při mikropulsní fotokoaguaci k této destrukci nervových buněk sítnice nedochází.

LASEROVÝ PŘÍSTROJ SUPRASCAN FIRMY QUANTEL

Vedle popsané mikropulsní technologie je zde také k dispozici tzv. maticové laserování. To v praxi znamená, že se na jedno sešlápnutí pedálu aplikuje na sítnici až 25 bodů proti jednomu bodu u standardního přístroje. Výrazně se tak zkracuje doba nutná k ošetření pacienta a zvyšuje se jeho komfort. Díky kratší expozici paprsku je léčba pro pacienta méně bolestivá a vydrží dvojnásobný rozsah ošetření. Rychleji tak může dojít ke stabilizaci nálezu na nemocné sítnici. Jako jediný v Karlovarském kraji disponujeme nejlépe vybavenou dětskou oční ambulanci. Moderní přístrojové vybavení máme k dispozici vzhledem k finanční pomoci Lionského klubu, který s námi již několik let spolupracuje. Provádíme screenigové vyšetření předškolních dětí v celém Karlovarském kraji, dále provádíme měření školou povinných dětí a měření dioptrických vad u seniorů v domovech důchodců speciálním přístrojovým vybavením a to Plusoptixem a Retinomaxem.