Nutriční terapeut

Nutriční terapeut poskytuje individuální péči klientovi na základě požadavku z oddělení v případě, že je potřebná nutriční intervence (propočet energetické a biologické hodnoty přijímané stravy, výpočet BMI, bazálního metabolizmu a edukace o ordinované dietě, popř. konzultace jídelníčku s nutričním terapeutem). Nutriční terapeut poučí klienta o dietě, předá mu edukační materiály a naučí ho s nimi pracovat. Může konzultovat s klientem jeho individuální požadavky na stravu. Zjistí-li nutriční terapeut, že naordinovaná dieta klientovi a jeho zdravotnímu stavu nevyhovuje (např. je nutná mletá strava nebo naopak, klient má hlad, jiné stravovací návyky apod.), konzultuje s ošetřujícím lékařem změnu diety nebo přípravky enterální výživy a doplňky stravy, popř. suplementaci některých látek.