Interní oddělení

Nemocnice Sokolov

Kontakt

353 520 288

lékařský pokoj muži:
352520282
352520157

lékařský pokoj ženy:
352520110
352520391

lůžkové oddělení lékaři:
352520117

lůžkové oddělení sestry
352520284

stacionář
352520516

Interní oddělení

Popis oddělení

Lůžková část interního oddělení se nachází v pavilonu C  3. nadzemním podlaží (2. patro) a disponuje 35 akutními lůžky.
Interní oddělení disponuje 4- lůžkovými, 3- lůžkovými pokoji, 2x 1- lůžkový pokoj na každé stanici. Součástí každého pokoje je sociální zařízení.

Oddělení e založeno na principu systematické a všestranné péče o nemocné s vnitřními chorobami. Nejčastěji se jedná o choroby srdeční,cévní a zažívací. Na jednotce intenzivní péče jsou soustředěni pacienti se selháváním životních funkcí orgánových systémů.
Interní ambulance se nachází v přízemním ambulantním traktu s ostatními ambulancemi.

Interní oddělení získalo od MZdČR akreditaci pro obor specializačního vdělávání I.stupně.

Personál

Primář interního oddělení: MUDr. Martin Straka
Zástup přimaře: MUDr. Yaroslav Kuzminskyi
Vrchní sestra: Lucie Rašková
Staniční sestra: Bohumíra Vernerová
Administrativní pracovnice: Zuzana Plomitzerová

Personální obsazení

Zuzana Plomitzerová

Interní oddělení administrativní pracovnice 352 520 382