Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Kontakt

352 520 222

jednotka intenzivní péče: 352 520 402

dětské oddělení: 352 520 402

novorozenecké oddělení: 352 520 222

dětská pohotovost: 352 520 430

příjmová a odborná ambulance: 352 520 449

endokrinologie, diabetologie: 352 520 211

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

Umístění lůžkového oddělení: Pavilon E, 1. patro.

Návštěvní doba: rodiče dítěte 9-19 hod., ostatní 15-17 hod.

Naším krédem je vysoká odbornost, vstřícné chování a ochota pomáhat. Naší snahou je vytvořit pro děti i rodiče přátelské prostředí.

Oddělení získalo od MZČR akreditaci pro obor specializačního vzdělávání, více informací zde.

Personální obsazení

MUDr. Jana Kurcová

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení primář 352520199

MUDr. Vítězslav Dedek

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení zástupce primáře 352 520 291
Petra Fischerová

Petra Fischerová

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení vrchní sestra 352 520 466
Eliška Kollárová

Eliška Kollárová

Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení staniční sestra eliska.kollarova@pentahospitals.cz

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A VÝKONY

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou i rehabilitační péči pro děti od narození do ukončených 19 let věku. Staráme se jak o akutně nemocné děti (nejčastěji jsou to akutní infekce dýchacích cest, gastrointestinální potíže s průjmem či zvracením, onemocnění ledvin, bolestivé stavy, onemocnění nervové soustavy, infekční nemoci, akutní chirurgické a traumatické příhody..), tak i chronicky nemocné děti (nejčastěji zhoršení jejich chronické nemoci jako astma, cukrovka, atopický ekzém..) Díky dobře vyškolenému personálu i přístrojovému vybavení poskytujeme péči i dětem se závažnými akutními stavy (otravy, křečové stavy, dušnost..). Ve spolupráci s odbornými konziliáři i pro další nemoci a stavy. Ve spolupráci s PLDD hospitalizujeme děti k vyšetření či pozorování, pokud toto nelze zajistit ambulantně (nejčastěji pomočování po 5. roce života, zácpa, bolesti hlavy…) Velkou část našich pacientů tvoří i děti k plánovaným či akutním operacím.

Pacienty vyžadující vysoce specializovanou léčebnou či diagnostickou péči transportujeme na vyšší pracoviště – FN Plzeň, pražské fakultní nemocnice. Nedonošené novorozence či patologické novorozence předáváme Neonatologickému oddělení Nemocnice Karlovy Vary, které zajišťuje i jejich transport.

Dětské oddělení

Nachází se v prvním patře v pavilonu E.  Na tomto oddělení jsou hospitalizovány děti od narození do 19 let (k dispozici je 7 mateřských pokojů pro děti s doprovodem, z toho 2 nadstandardní pokoje. Ostatní pokoje jsou pro děti bez doprovody, převážně jsou 3 lůžkové. Další dva pokoje jsou vyčleněny k pooperační péči pro děti po chirurgických a ortopedických výkonech. Jsme jedna z mála nemocnic, která tuto službu pro doprovázející rodiče poskytuje standardně v tak vysoké kvalitě.

Poskytuje akutní péči dětem, které potřebují individuální péči a pozorné sledování životních funkcí, např. akutní komplikace diabetu, křeče, poruchy vědomí, intoxikace, stavy dušnosti, dehydratace, stavy oběhové nestability, septické stavy, neuroinfekce, poúrazové stavy, pooperační stavy.

Novorozenecké oddělení

Nachází se ve druhém patře v pavilonu E. Je součástí oddělení šestinedělí. Novorozenecké oddělení zajišťuje standardní péči o fyziologické novorozence, systém ošetření rooming in – dítě s matkou je samozřejmostí. Jsme otevření moderním trendům ošetření novorozence nejlépe po předběžné domluvě, například formou porodního plánu.

Pokoje jsou dvoulůžkové, na pokoji je WC i sprcha, Wi-fi připojení, TV.

V rámci pobytu provádíme vyhledávací vyšetření zraku i sluchu, vyšetření na metabolické vady, v případě potřeby i vyšetření ultrazvukem.

Snažíme se vytvářet vlídné, přátelské prostředí a maximálně vyhovět individuálním potřebám novorozenců i maminek. Našim cílem je v co nejkratší době (3 – 4 dny) kvalitně zaučit maminky v péči o miminko, aby se naučily rozumět jeho projevům a potřebám a došlo tak k vytvoření pevného svazku mezi nimi. Propuštěné maminky mají také možnost se na telefonním čísle 352 520 222 nonstop 24 hod. poradit o problémech s kojením a péčí o své novorozené děťátko.

Naše novorozenecké oddělení spolupracuje se společností HIPP. Každá maminka po porodu dostává dárkový balíček s kosmetikou pro miminka. Zároveň je maminkám nabízen kojící čaj HIPP s obsahem anýzu, fenyklu a kmínu na podporu tvorby mléka a pokrytí zvýšené potřeby tekutin v období kojení.

 • Zapůjčení novorozenecké postýlky

  Milé maminky pro Vaši pohodu a komfort Vašeho miminka nabízíme možnost zapůjčení speciální novorozenecké pojízdné postýlky s omyvatelnou matrací. Postýlka je polohovací.

  Postýlku lze zapůjčit u vrchní sestry dětského oddělení Petry Fischerové, kontakt: petra.fischerova@nemocnicesokolov.cz, tel: 607 784 912. Pronájem postýlek je pro maminky, které přivedly na svět miminko v naší porodnici zcela ZDARMA. Zapůjčit si ji můžete oproti vratné záloze ve výši 1.000 Kč na dobu 3 měsíců.

 • Zapůjčení monitoru dechu

  Na novorozeneckém oddělení Vám můžeme zapůjčit pro vaše miminko monitor dechu Babysense. Babysense představuje unikátní bezpečnostní systém, který pomáhá chránit kojence a dává rodičům pocit bezpečí. Dovede včas zachytit nepravidelnost dýchání.

  Monitor zapůjčujeme na 900 Kč na 6 měsíců

 • Operace

  Velkou část našich pacientů tvoří „operanti“ – děti před a po operaci, protože dodržujeme Chartu práv hospitalizovaných dětí, dle které by měly být hospitalizované pouze na dětských odděleních.

  Spektrum operací prováděných lékaři chirurgických oborů Nemocnice Sokolov:

  Chirurgie – appendektomie (odstranění přívěsku červovitého) klasicky či laparoskopicky, cholecystektomie (odstranění žlučníku) klasicky či laparoskopicky, operace tříselných a pupečních kýl, operace fimosy (zúžení předkožky), obřízka, repozice zlomenin včetně zavedení spojovacího materiálu, akutní chirurgické příhody.

  ORL – diatermokoagulace nosní sliznice (redukce nosní sliznice), zavedení či odstranění gromet (spikul – ventilačních trubiček – do uší), operace uzdičky, repozice zlomeniny nosu, akutní ORL výkony.

  Ortopedie – diagnostické a terapeutické artroskopie, operace vybraných  vrozených ortopedických vad

  Oční operace – strabismus (šilhání), ječné zrno, poranění očí.

  Akutní stavy dle potřeby, excize ( odstranění) útvarů, mollusec.

  Plánované operace

  Poté, co Vám chirurg (ortoped, ORL či oční lékař) sdělí termín operace, zavolejte na dětské oddělení na tel. č. 352 520 449, kde si se sestřičkou domluvíte  den a hodinu příjmu na oddělení. Také Vám sestřička sdělí, co máte mít s sebou. Budete s sebou potřebovat doporučení k operaci, předoperační vyšetření, Souhlas s operací (podepsaný oběma rodiči), vyplněný Anesteziologický dotazník, kartičku pojištěnce, Očkovací a zdravotní průkaz dítěte. Pokud bude s dítětem hospitalizován doprovod, pak jeho OP a kartičku pojištěnce. Samozřejmě i trvale užívané léky dítěte i jeho doprovodu.

  Nemůže-te li se dostavit k plánované hospitalizaci, informujte nás prosím co nejdříve na tel. č. 352 520 449.

  Informace k operacím obecně:

  Předoperační vyšetření
  By nemělo být více jak týden staré, obsahuje klinické vyšetření dítěte registrujícím pediatrem, anamnestické údaje, zhodnocení rizik a vhodnosti daného operačního výkonu, laboratorní vyšetření dle povahy výkonu. U chronicky nemocných dětí nutno mít i vyjádření odborného lékaře (kardiolog, neurolog, alergolog..)
  Anestezie
  Před operativním výkonem je nutno domluvit s anesteziologem typ anestezie. Pokud je rodič hospitalizován s dítětem, anesteziolog pohovoří s  rodičem  přímo  na našem oddělení odpoledne před operací. Pokud je dítě hospitalizováno samo, musí rodič sám dojít na oddělení ARO a vyžádat si lékaře k informaci o anestezii zde. V obou případech musí rodič vyplnit Dotazník pro anestezii  a Informovaný souhlas s anestezií, který rodič podepíše po pohovoru s anesteziologem.

  Informace o operačním výkonu, jeho povaze, rizicích, možných komplikacích a průběhu rekonvalescence
  By měl podat před operací  odesílající lékař chirurgického oboru, který s rodiči také sepíše Souhlas s operačním výkonem.

  Práva dětí
  ·         Děti mají být do nemocnice přijímány tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
  ·         Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
  ·         Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.
  ·         Děti nebo jejich rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emociálního rozrušení.
  ·         S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.
  ·         Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.
  ·         O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.
  ·         Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznalým bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.
  ·         Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

   

 • Provozní řád

  INFORMACE K POBYTU, NÁVŠTĚVY, INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

  Na celém dětském oddělení je zdarma k dispozici WiFi připojení
  Pro hospitalizovaný doprovod dětí je možno vystavit na dobu hospitalizace pracovní neschopnost (pouze pro rodiče dětí do 6ti let). Pokud je již vystaven OČR, je nutno jej po dobu hospitalizace zrušit. Viz. § 25 zák. č. 54/1956 Sb., v platném znění)

  INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

  Informace o zdravotním stavu dítěte jsou ošetřujícím lékařem podávány ústně nebo telefonicky denně po 11.00 hodině pouze zákonným zástupcům dítěte. Pro komunikaci s lékařem si připravte uvedené heslo při příjmu.

  CO LZE PŘINÉST DĚTSKÝM PACIENTŮM

  Z potravin můžete dětem přinést přiměřené množství ovoce a zeleniny, nesycené nápoje. S ohledem na prováděná vyšetření se o ostatních potravinách vždy poraďte se sestrou nebo ošetřujícím lékařem.

  CO S SEBOU K POBYTU?

  Všeobecně: Léky, které dítě trvale užívá, hygienické potřeby, papírové kapesníčky, pyžamko (lépe i více kusů na převlečení), župan, ručník, přezůvky (aby si dítě umělo samo nazout, vhodné i na přechody mezi pavilony), ponožky,  oblíbené hračky, hry, knížky. Cenné věci dávejte prosím dětem velmi uvážlivě, neručíme za jejich ztrátu nebo poškození.

  Pro kojence a batolátka: jednorázové pleny, oblíbenou hračku.

  Pro doprovod: Léky, které trvale užíváte, hygienické potřeby, domácí oblečení, ručník, přezůvky.

  VYBAVENÍ POKOJŮ PRO DĚTI S DOPROVODEM:

  TV, DVD, Wi-Fi připojení zdarma, úložné prostory, WC. Koupelna společná. Možnost použití společné varné konvice a mikrovlnné trouby.

   

  NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE SOKOLOV

  Milá maminko, milý tatínku, návštěvníci,

  hospitalizace Vašeho dítěte v nemocnici je většinou nevítanou komplikací. Naší snahou je, abychom Vám tuto nezvyklou situaci pomohli překonat co nejlépe. Kromě kvalitní zdravotní péče Vám chceme poskytnout i vlídné prostředí a milé vstřícné chování. Komunikace je vždy vzájemná a je příjemnější, pokud obě strany udržují vzájemnou úctu, pochopení i jistá pravidla. Proto Vám nabízíme tyto pokyny a prosíme Vás o spolupráci v následujících bodech.

  1) U školních dětí jsou možné návštěvy každý den od 14:30 do 17:30 hodin. Rodiče školních dětí (výslovně jen maminka, tatínek, případně soudem určený náhradní rodič, nikoli jiní příbuzní) mohou navštívit dítě kdykoliv od  7:00  do  20:30 hod. Tuto nabídku prosím využívejte především u mladších školních dětí, u delšího pobytu dítěte na oddělení, u dětí, které odloučení špatně snášejí, nebo v případě pracovních či organizačních překážek z Vaší strany (směny apod.) Mějte však prosím vždy ohled na provoz na oddělení.

  2) Návštěvy kojenců, batolat a předškolních dětí z důvodů nevyzrálé psychiky dítěte nedoporučujeme. Jsou možné jen po domluvě s ošetřujícím lékařem (dle psychického a zdravotního stavu dítěte). U dětí tohoto věku nabízíme pobyt rodiče s dítětem na oddělení.

  3) Pro chodící pacienty je k návštěvám vyčleněna jídelna. Jen pacienti, u který je lékařem určen zpřísněný klid na lůžku, mohou být navštěvováni na pokoji. Dítě přijaté do nemocnice nesmí opustit oddělení bez povolení ošetřujícího lékaře a bez záznamu do zdravotnické dokumentace.

  4) Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je oddělení uzavřené – vchodové dveře musí sestra pokaždé ze sesterny otevřít. Pokud omezíte průchod dveřmi, usnadníte sestrám jejich práci a pohyb po oddělení (po dobu návštěvy se zdržte odbíhání na kouření apod.).

  5) Délku návštěvy a především počet návštěvníků přizpůsobte prosím zdravotnímu stavu a únavě Vašeho dítěte. Na prvním místě jsou samozřejmě rodiče. Ostatní členové rodiny a kamarádi ať přijdou, až se Vašemu dítěti uleví. Pokud je dítě léčeno na JIP, pokud je infekční či je bezprostředně po operaci je vhodná návštěva pouze rodiči.

  6) Respektujte prosím soukromí a klid ostatních pacientů a dodržujete případná upozornění a omezení ze strany zdravotnického personálu. Když lékař či zdravotní sestra provádějí na pokoji nějaké vyšetření či ošetření, pokoj prosím opusťte.

  7) Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné do nemocnice vodit děti kojeneckého, batolecího a předškolního věku. Návštěva nemocnice nemusí být pro malé dítě vždy příjemný zážitek.  Na našem oddělení je zvýšené riziko nepříjemných infekčních průjmů i riziko jiných infekcí –  zejména dýchacích cest.

  8) Nenavštěvujte nemocného pokud jste sami nemocní.

  9) Čas návštěvy u dětského pacienta zpestřujte hrou, čtením, vyprávěním. Můžete též dítě psychicky připravit na plánované zákroky. Zajistěte dítěti možnost zábavy, případně učení  i na chvíle, kdy s ním na oddělení nebudete. Dodržujte čas další domluvené návštěvy – Vaše dítě se na Vás těší. Dětem nenoste drahé, hlučné a nebezpečné hračky.

  10) Přinesete-li dítěti potraviny, vždy se poraďte o jejich množství a vhodnosti se zdravotnickým personálem. Buďte rozumní a pamatujte na přiměřenost.

  11) Donášení alkoholických nápojů, cigaret a omamných látek je pochopitelně zakázáno. V celém areálu nemocnice je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a psychotropních látek – podle zákona č. 379/2005 Sb.

  12) Nevstupujte prosím do služebních místností a ordinací bez vyzvání. Nemanipulujte  s žádným technickým zařízením na pokojích či oddělení. Nesedejte na čistá a upravená lůžka. Šetřete prosím nemocniční zařízení a inventář, pomozte nám udržovat pěkné prostředí. Případná škoda Vám může být dána k náhradě.

  13) Udržujte čistotu na oddělení,  noste vlastní čisté přezůvky nebo používejte návleky.

  14) Informace lékařem se podávají jen v pracovní době, tj. do 15 hodin. Ve službě je na oddělení často lékař, který dítě trvale neošetřuje a podrobnosti případu nemusí znát. Lékař ve službě podá informace jen v případě rychlé změny zdravotního stavu.

  15) Tato pravidla platí i pro případ, že je s dítětem přijata maminka či jiný dospělý člen rodiny (doprovod). Pokud doprovod opouští pokoj, zodpovídá za zabezpečení dítěte – dítě musí být pod dozorem jiné dospělé osoby nebo je klidné, případně spí a je uloženo v uzavřené postýlce. Odchod doprovodu z oddělení musí být hlášen sestře.

  16) Pokud by byl tento návštěvní řád porušen zvláště hrubým způsobem, je sestra povinná takové porušení považovat za mimořádnou událost a hlásit písemně vedení nemocnice.

  17) Snažme se o vzájemnou spolupráci i hladkou komunikaci. Motivujte Vaše dítě k dodržování léčebného režimu, aby se Vám brzy vrátilo domů.

  Děkujeme Vám za  respektování těchto pokynů,

  personál dětského oddělení

   

 • BABYBOX

  Od 1.6.2008 je v Nemocnici Sokolov zřízen  Babybox. Je umístěn zezadu pavilonu E z ulice.

  Babybox je vytápěná schránka, do které matky mohou anonymně odložit dítě. Ihned se spustí alarm, který informuje lékaře o uložení dítěte. Jejich zřizováním se má předejít případům, kdy matka novorozence odloží a ten pak bez pomoci zemře.

  Ukládání do babyboxu je anonymní. Podle Úmluvy o právech dítěte přitom stát nesmí umožnit, aby dítě v budoucnu nemělo šanci poznat své biologické rodiče. Podle současného zákona je i při tzv. tajných porodech totožnost ženy známa, dítě se jí může dozvědět.

  Babyboxy zřizované v České republice jsou široké 100 cm, vysoké 60 cm a hluboké 50 cm. Váží 150 kilogramů, vnitřek je vytápěný asi na 30 stupňů Celsia a vybavený signalizací přivolávající lékaře. Zařízení je řízeno mikroprocesorem, ten řídí oběh vzduchu, kontroluje teplotu

  Jak funguje?

  Vedle babyboxu je umístěn návod ve třech až čtyřech jazycích, česky, slovensky, rusky a blízko polských hranic i v polštině. Zelená kontrolka ukazuje na funkční babybox, naopak červená varuje, že babybox není v provozu.
  Při otevírání je nejprve nutné stisknout knoflík, otevřou se dvířka a pak matka vkládá dítě. Čidla zaznamenají dítě uvnitř babyboxu. Následně zvukový a světelný signál oznámí přítomnost dítěte. Stejnou informaci rozesílá pager také do osmi mobilních telefonů lékařů. Teplota uvnitř pak stoupne na 37 stupňů Celsia. Jedná se anonymní záležitost, kdy má matka možnost vzdát se svého dítěte. Personál je poučen nestíhat matku. Policie se babyboxům vůbec nemá věnovat, pouze v případě, kdyby bylo nalezeno mrtvé nebo týrané dítě.

  V České republice zřizuje a zakládá babyboxy Nadační fond pro odložené děti Statim a občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. S první iniciativou přišel Roman Hanus a Ludvík Hess.

  Pro a proti babyboxu

  Jednoznačně pro patří zajištění lékařské péče dětem v krizových situacích. Matkám přináší anonymitu a pomoc v situaci, kdy není schopná pečovat o dítě z jakéhokoli důvodu. Navíc je pro matky jednodušší využít babyboxu než absolvovat proceduru adopce, ulehčuje jim tedy i z psychického hlediska. Jedná se o humánnější způsob jak se „zbavit dítěte“.
  Odpůrci babyboxu oponují neexistující legislativou.
  Připomínají negativa jako ztrátu identity a související problémy s případnou adopcí, varují před případným zneužíváním babyboxů. Babyboxy podle některých kritiků může mít také vliv na nezodpovědnost rodičů.