Zajímavosti

Garance kvality České společnosti pro léčbu rány

Dne 7.11.2017 byla centru hojení ran při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov udělena Garance kvality komplexní péče s chronickými a komplikovanými ránami. V procesu certifikace muselo pracoviště prokázat schopnost komplexní péče o pacienty s chronickou a komplikovaně se hojící ránou nejrůznější etiologie, návaznost a mezioborovou spolupráci, personální zabezpečení provozu, kvalifikační předpoklady a kontinuální vzdělávání lékařů a sester Centra.

Velmi důležitým kritériem pro získání certifikátu byla také úroveň vedení zdravotnické dokumentace a dodržování hygienicko – epidemiologických režimů.

Larvičky nám pomáhají

Na chirurgickém oddělení Sokolovské nemocnice jsme v průběhu roku 2013 začali využívat metody léčby infikovaných chronických ran pomocí larev Lucilia sericata (bzučivka zelená). Tyto larvičky se v chronické ráně živí výhradně odumřelou tkání, kterou dokážou bezpečně rozeznat od tkáně vitální.  Z rány tak odstraní opravdu jen mrtvou tkáň přesněji než skalpel chirurga. Současně larvy stimulují i hojení rány. Kromě toho, že larvy tráví mrtvou tkáň, současně likvidují některé patologické bakterie včetně těch, které jsou odolné vůči antibiotikům. Pohybem larev v ráně dochází k tvorbě serózního exudátu, který odplavuje bakterie z rány. Přítomností larev se rána alkalizuje, což obecně zvyšuje léčebný efekt.

Léčba larvami nemá žádné následky, které by znamenaly jakékoliv omezení v dosavadním způsobu života. Z nežádoucích účinků se může po aplikaci vyskytnout podráždění a zarudnutí kůže v okolí rány způsobené pohybem larev. Tyto průvodní příznaky zmizí do 48 hodin. Nepříjemné pocity pohybu larev či bolestivost lze zvládat běžnými analgetiky. Po přiložení larev může v některých případech vzniknout drobné krvácení v ráně následkem obnažení drobných cévek a vlásečnic.

Podle rozsahu postižené plochy je aplikováno 150-600 sterilních larev do rány. Plocha rány je překryta průdyšnou nylonovou síťkou, která přesahuje okraje rány. Tyto okraje se oblepí chirurgickou folií nebo gelem, aby larvy nemohly vycestovat mimo ránu. Rána se převáže sterilní gázou a takto se ponechá 3-5 dní. Odstranění larev z rány se provádí osprchováním rány. Následně se rána ošetří podle stavu a na základě pokynů ošetřujícího lékaře. Aplikace larev se provádí jak za pobytu v nemocnici, tak i ambulantně.

Výkon je v indikovaných případech a po schválení revizním lékařem hrazený zdravotní pojišťovnou.

Moucha