Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení

Kontakt

Návštěvy na oddělení CHIRURGIE I a III jsou z důvodu zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dočasně zakázané! Děkujeme za pochopení.

Příjmová a odborná ambulance: 352 520 126

Chirurgie I – aseptické oddělení: 352 520 138

Chirurgie III – septické oddělení: 352 520 139

Chirurgická ambulance: 352 520 137

Odborné poradny – cévní, stomická, prsní, traumatologická – 352 520 231

Ambulance hojení ran: 352 520 143

Dokumentační pracovnice: 352 520 132

Popis oddělení

Chirurgické oddělení se nachází v pavilonu A. Je rozděleno na dvě stanice, na aseptickou a septickou stanici. Lůžková kapacita na aseptickém oddělení je 15 lůžek, na septickém oddělení 26 lůžek.

Doporučené návštěvní hodiny jsou od 15.00 do 17.00hod.

Nadstandardní pokoj

Nadstandardní pokoj chirurgického oddělení je umístěn na stanici chirurgie III.Pokoj je po kompletní rekonstrukci a moderně vybaven.Na přání pacienta umožňujeme na pokoji i ubytování doprovázející osoby.
Cena za nadstandardní pokoj je 850 Kč na jednu noc, cena za ubytování doprovázející osoby je 500 Kč za noc a zahrnuje i celodenní stravování. Rezervaci pokoje zajišťujeme u plánovaných hospitalizací, u neplánovaných hospitalizací lze na nadstandardním pokoji ubytovat pouze v případě, že je pokoj volný. Rezervace nadstandardního pokoje je možná na chirurgické ambulanci při objednávání k plánovanému přijetí – osobně nebo telefonicky nebo mailem na vrchní sestru oddělení.

 

Personální obsazení

MUDr. Ivo Stowasser

Chirurgické oddělení zástupce primáře 352 520 140

Jana Janská

Chirurgické oddělení staniční sestra - Chirurgie III. jana.janska@nemocnicesokolov.cz 352 520 139

Andrea Hanousková

Chirurgická ambulance staniční sestra - Chirurgie I. andrea.hanouskova@nemocnicesokolov.cz

Zdravotnické služby a výkony

Chirurgie I
Stanice chirurgie I je po kompletní rekonstrukci s vysokým komfortem, pokoje jsou třílůžkové s moderním vybavením, polohovatelnými lůžky, TV, wi-fi  a samostatným sociálním zařízením.

Chirurgie III
Stanice chirurgie III také po kompletní rekonstrukci. Pokoje jsou třílůžkové, vybavené TV, wi-fi a vlastním sociálním zařízením.  Součástí chirurgie III je nadstandardní pokoj s možností ubytování rodinného příslušníka.

Strava je podávána formou tabletového sytému.

Chirurgické operace

 • Operace na trávicím traktu pro nezhoubná i zhoubná onemocnění (žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník)
 • Břišní operace pro akutní onemocnění
 • Operace žlučníku laparoskopicky
 • Operace břišních kýl klasicky i laparoskopicky, metodou nitrobřišní i mimobřišní.(TAPP a TEP)
 • Laparoskopické zavádění portu pro peritoneální dialýzu
 • Operace štítné žlázy
 • Operace varixů dolních končetin
 • Operace dětí od 3 let věku
 • Operace syndromu karpálního tunelu
 • Traumatologie dutin i končetin s kompletním přístrojovým vybavením včetně nejmodernějších osteosyntetických materiálů, hřebů a dlah
 • Cévní operace- femoropopliteální bypassy

Čekací doby na operace jsou minimální a dány spíše přáním pacienta nebo nutností přípravy před operací.

Operace jsou prováděny na nově vybudovaných centrálních operačních sálech, vybavených samostatnou klimatizací, nejmodernější přístrojovou technikou a plnou digitalizací

Chirurgická ambulance / Odborné poradny

Chirurgická ambulance:
Nepřetržitý provoz 24 hodin denně.

Ambulance poskytuje kvalitní ambulantní péči formou nepřetržitě fungující chirurgické ambulance pro všechna akutní i chronická onemocnění chirurgické povahy a úrazy. Ambulance zároveň poskytuje konziliární chirurgickou péči pro všechna ostatní oddělení nemocnice.

Součástí chirurgické ambulance je zákrokový sálek, který je určený pro řešení malých ambulantních výkonů.

V rámci chirurgické ambulance jsou od pondělí do čtvrtka odborné poradny:

 • Cévní
 • Stomická
 • Prsní
 • Traumatologická

Odborné poradny: poskytují péči dle následujícího rozpisu a po objednání na tel. lince 352 520 231

Chirurgická ambulance pavilon C 353 520 126
353 520 137
NEPŘETRŽITĚ
Plánovaná vyšetření a kontroly od 8:30 hod.
Cévní poradna
MUDr. Jan Hrubý
pavilon C 352 520 231 PO  9:00 – 14:00 hod
Stomická poradna
Ivana Pfeiferová
pavilon C 352 520 231 ÚT  11:00 – 14:00 hod
Prsní poradna
MUDr. Pavel Šiška
pavilon C 352 520 231 ST 12:00 – 15:00 hod.
Traumatologická poradna
MUDr. Peter Šebo
pavilon C  352 520 231 ČT 11:00 – 14:30 hod.

Nově zabezpečuje tým našich zkušených atestovaných chirurgů provoz i na chirurgické ambulanci Nemocnice Ostrov / 353 364 137/ – každé pondělí od 7:30 – 15:00 s možností jak převazů, kontrol, vyšetření, tak objednání termínu operací na chirurgii v Sokolově.

 

 • Vnitřní řád chirurgického oddělení

  Vážená paní, vážený pane,
  vítáme Vás na chirurgickém oddělení  Nemocnice Sokolov. Nezbytnou součástí Vaší léčby je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost. Předkládáme Vám proto vnitřní řád oddělení, který Vám pomůže orientovat se v nemocničním prostředí a poznat některá pravidla organizování provozu a poskytování zdravotní péče.

  1. Příjem k hospitalizaci

  Při přijetí na lůžkové chirurgické oddělení Nemocnice Sokolov jste vyšetřen/a lékařem, který určuje plán léčebné péče, všechna potřebná vyšetření a režim. O plánu péče musíte být informován/a a je Vám předložen souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas, který podepíšete, pokud s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení souhlasíte. Pokud souhlasíte s návrhem léčby a vyšetřením na základě poskytnutých informací a poučení od lékaře je Vám předložen souhlas s hospitalizací a informovaný souhlas, kde můžete uvést kontakty na příbuzné, kterým lze podávat zprávy o vašem zdravotním stavu, Heslo pro podání informací příbuzným po telefonu a to vše následně podepíšete na oddělení.

  Pokud pracujete je Vám při přijetí vystavena pracovní neschopnost v případě registrace na ÚP vystavujeme potvrzení.

  Při příjmu dostanete náramek s Vašimi identifikačními údaji pro ověřování Vaší totožnosti v průběhu hospitalizace, při podávání léků, odběrech krve,  před a při prováděním všech vyšetřovacích a léčebných výkonů.

  Po přijetí lékařem jste uložen/a na lůžko oddělení a seznámen/a s provozem (vnitřní řád oddělení) a s právy pacienta.

  2. Zajištění cenných věcí a finanční hotovosti

  Uložení finanční hotovosti a cenností Vám zajistí sestra na centrálního registru ihned při přijetí do nemocnice nebo na oddělení. V případě neuložení cenných věcí do úschovny oddělení nebo centrálního registru, nesete si za ně plnou odpovědnost, při jejich ztrátě oddělení nenese jakoukoli odpovědnost.

  S ohledem na bezpečnost není dovoleno během hospitalizace u sebe ponechávat zbraně.

  3. Vnášené léky a potraviny

  S ohledem na stanovený léčebný režim, dietní režim a ordinaci léků prosíme, abyste bez vědomí ošetřujícího personálu  neužívali žádné léky nebo potravinové doplňky, vitaminy ani jiné léčivé přípravky, protože nejsou vždy v souladu s ordinovanou léčbou a jejich vzájemné působení s ordinovanými léky může mít vliv na léčebný efekt a může Vás dokonce i poškodit.  Vás i Vaše návštěvy dále prosíme o respektování naordinovaného  dietního režimu dle informací sestry a lékaře.

  4. Hospitalizace

  Po dobu pobytu na našem oddělení se o Vás bude starat tým zdravotnických pracovníků. Každý z členů tohoto týmu má viditelnou jmenovku a při prvním kontaktu s Vámi se Vám představí.

  a) Lékařské vizity probíhají denně kolem 7. hodiny ranní. Třikrát v týdnu (PO, STŘ a PÁ)  provádí tzv. velkou vizitu primář oddělení nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

  b) Návštěvy jsou povoleny denně v době od 15,00  do 17,00, mimo tuto vyhrazenou dobu lze návštěvu domluvit se zdravotnickým personálem na oddělení. Na chirurgii není dovolený vstup dětem mladších 12 let.

  c) Stravování – Léčebné diety jsou stanovené dietním systémem. Informace o dietním omezení vám poskytne ošetřující lékař nebo sestra. Individuální úpravy diet jsou možné pouze v souladu s léčebně ošetřovatelským plánem a s ohledem na možnosti nemocnice.
  Přístup do kuchyňky na oddělení má umožněn pouze ošetřující personál.

  Používání ledničky pro pacienty:  Lednička pro pacienty je  v kuchyňce na oddělení. Do této ledničky si můžete uložit potraviny pouze označené Vašim jménem. V případě prošlé doby použitelnosti budou tyto potraviny likvidovány.

  Rozpis podávání stravy:
  Snídaně: 7,30 – 8,00
  Oběd:      11,30 – 12,00
  Večeře:    17,00 – 17,30
  2. večeře se podává pouze u pacientů, kterým je ordinovaná ve 21,00

  d) Hygienická péče – provádí se 2x denně a dle potřeby sestrou u těch pacientů, kteří nejsou schopni sami o sebe pečovat. Ostatní pacienti mají k dispozici koupelny v pokojích, nebo mohou používat společnou bezbariérovou koupelnu na oddělení.

  e) Podávání léků – Léky podává sestra podle ordinace lékaře ráno, v poledne a večer, antibiotika podává sestra přesně dle ordinovaného času včetně nočního podání.

  f) Používání elektrických spotřebičů: je povolené s vědomím personálu na oddělení. Podmínkou je dobrý technický stav a prostorové možnosti na pokoji.

  g) Oblečení: Civilní oděv a velké cestovní tašky se na oddělení ukládají do šatních skříní v pokoji nebo do společné šatny pro pacienty  proti podpisu. Na oddělení během hospitalizace můžete používat vlastní pyžamo a župan. Pouze pacienti před operací musí být oblečeni do nemocničního prádla, ve kterém odjíždějí na operační sál.

  i) Možnosti nákupu v kavárně  s otevírací obou 6-18 hod.

  j) Denní a noční klid, režim vycházek
  Prosíme o dodržování denního režimu, který stanovil ošetřující lékař. Pokud máte povoleny vycházky v areálu nemocnice, dodržujte dobu vycházek. Oddělení byste měl/a opouštět pouze s vědomím ošetřujícího personálu.

  Denní klid: dle potřeby a léčebného plánu.
  Noční klid: od 21 hod.

  k) Duchovní péče a podpora
  V případě potřeby mate právo na zprostředkování duchovní péče a kontaktů s představiteli církví. Zprostředkování duchovní péče Vám zajistí sestra na oddělení.

  5. Podávání informací

  Informace o Vašem zdravotním stavu podává lékař osobám, které jste uvedl/a při přijetí do nemocnice. Pro telefonické podávání informací je nutné Heslo. Vámi uvedené osoby můžete v průběhu hospitalizace změnit. Máte právo i na zákaz podávání  informací.

  6. Identifikace

  Před každým léčebným či vyšetřovacím výkonem budete zdravotnickým pracovníkem dotázáni na jméno a příjmení popř. na datum narození a současně zdravotnický pracovník zkontroluje i údaje uvedené na Vašem identifikačním náramku. Je to obvyklý způsob ověřování Vaší totožnosti, jehož účelem je předejít případné záměně.

  7. Nadstandardní služby a péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

  Na oddělení máte k dispozici ceník nadstandardních zdravotních a administrativních služeb a výkonů, kterých v případě potřeby můžete využít.
  O poskytnutí zdravotní péče, která není hrazená ze zdravotního pojištění, musíte být předem informován/a ošetřujícím lékařem. Současně musíte být informován/a o ceně za poskytnutí této služby a o způsobu její úhrady.

  8. Nadstandardní pokoj

  Nadstandardní pokoj je umístěn na chirurgii III (č.p. 6). Tento pokoj nabízíme u plánovaných příjmů po rezervaci nebo u akutních příjmů v případě, že bude volný.

  Rezervaci pokoje si můžete zajistit:
  a)  osobně nebo telefonicky u sestry nebo lékaře  na oddělení (tel.: 352520139, uvnitř nemocnice 3139);
  b) na chirurgické ambulanci (tel.:352520126, uvnitř nemocnice: 3126)
  c) mailem: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz

  Na pokoji lze ubytovat i doprovod (rodinný příslušník nebo jiná osoba) podle Vašeho přání.
  Cena za nadstandardní pokoj je 850 KČ za noc, u Vašeho doprovodu je cena za ubytování 500 KČ (viz ceník služeb Nemocnice Sokolov). V ceně je započtena i strava pro doprovod.

  9. Překlad a propuštění

  V průběhu hospitalizace můžete být přeložen/a na jiné oddělení nemocnice Nemocnice Sokolov nebo do jiného zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče.

  Důvody překladu:
  a) Změny Vašeho zdravotního stavu, vyžadující jiný typ léčby nebo v případě nutnosti dalšího vyšetření či sledování, které není možné na stávajícím oddělení provést;
  b) Ze sociálních důvodů
  Na Vaši žádost nebo na žádost zákonného zástupce
  O nutnosti překladu na jiné oddělení nebo do jiného zařízení budete předem informován/a.

  Z lůžkového oddělení do domácího ošetřování jste propuštěn/a
  a) po ukončení léčby za předpokladu, že Váš zdravotní stav dovoluje propouštění;
  b) na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce;

  O propuštění do domácího ošetřování jste předem informován/a, v den propuštění obdržíte propouštěcí zprávu, a léčivé prostředky na 3 dny. Propouštěcí zprávu předejte do tří dnů svému praktickému lékaři. Ten Vám v případě potřeby předepíše na recept další léky a zajistí případná další vyšetření nebo postupy podle doporučení lékaře, který Vás z nemocnice propouští .

  10. Další doporučení a opatření

  a) S ohledem na léčebný režim je během hospitalizace zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek;

  b) V průběhu hospitalizace udržujte čistotu a pořádek, šetřete majetek a vybavení nemocnice. Pokud v průběhu hospitalizace způsobíte škodu, budete požádán/a o její úhradu;

  Kdykoliv budete něco potřebovat, obraťte se na sloužící sestru nebo lékaře.

  K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s léčením a ošetřováním můžete využít dotazníků, které jsou k dispozici na oddělení nebo přímo kontaktujte primáře oddělení  (MUDr.Peter Šebo, tel: 352 520 131, e-mail: peter.sebo@nemocnicesokolov.cz ) nebo vrchní sestra Pavla Velická, tel.: 352 520 169, 602 338 972, e-mail: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz).

  Vaše podněty jsou pro nás důležité pro zvyšování kvality poskytované péče a pro zajištění Vaší spokojenosti s pobytem a léčbou.

  Přejeme Vám příjemný pobyt a brzké uzdravení.