Centrální operační sály

Centrální operační sály

Šest zcela nových, moderně vybavených operačních sálů.

Kde nás najdete

Pavilon B, 3. patro

Popis oddělení

V roce 2020 bylo otevřeno šest zcela nových operačních sálů za více než 135 miliónů Kč.

Díky jejich nepřetržitému provozu se snížila čekací doba na plánované operace, například totální endoprotézy kyčle nebo kolene. Jednotlivé klimatizované sály jsou vybavené moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění kvalitní a bezpečné operační péče jednotlivých
oborů – nemocnice má v regionu velmi dobré jméno jak pro svoji chirurgii a traumatologii, tak ortopedii, gynekologii i ORL. Sály svou koncepcí a hlavně vybavením patří k evropské špičce, umožní nám výrazně zvýšit operační kapacitu nemocnice, zároveň bude možné efektivněji využít časovou kapacitu zdravotnického personálu.

Moderní přestavba části nemocnice také zlepšuje pracovní prostředí zdravotníků. K dispozici mají pokoje pro sloužící personál, odpočinkové místnosti, nová hygienická zařízení.

Bezpečnost pacienta jako hlavní priorita
Nové operační centrum představuje velký pokrok také pro bezpečnost pacienta. Ten bude hned při vstupu do oddělení identifikován podle čárového kódu, který dostane při příjmu. Pacienta převezme sestra anesteziologického oddělení, která s ním vyplní bezpečnostní dotazník. Na sále se dokumentace ještě jednou zkontroluje, totožnost pacienta znovu ověří – včetně přesného místa pro operační výkon na jeho těle. Po operaci bude pacient na dospávacím pokoji, kde se o něj postará anesteziologický tým. Po čase ho pak předá na příslušné oddělení. Vždycky jsme pacientům věnovali maximální pozornost. Tím, že celý postup péče o pacienta zaznamenává a ověřuje speciální počítačový software se dostáváme na úroveň velkých nemocnic.

Personální obsazení

MUDr. Peter Šebo

Soňa Malá

vrchní sestra