Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Kontakt

Resuscitační stanice ARO: 352520154

PACU: 352520144

Administrativní pracovnice: 352 520 155

Popis oddělení

Umístění: pavilon B, přízemí

Oddělení poskytuje resuscitační péči na 6 lůžkách resuscitační stanice ARO (RES), anesteziologickou péči na celkem 11 pracovištích ( operační sály, ambulance, diagnostická pracoviště, dospávací pokoj).

Oddělení je držitelem akreditace MZČR s oprávněním k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína – více informací zde.

 

Personální obsazení

MUDr. Martin Stankovič

MUDr. Martin Stankovič

Anesteziologicko-resuscitační oddělení primář martin.stankovic@nemocnicesokolov.cz 352 520 151

Martina Kalendová

Anesteziologicko-resuscitační oddělení vrchní sestra martina.kalendova@nemocnicesokolov.cz 352 520 153
Lucie Peroutková

Lucie Peroutková

Anesteziologicko-resuscitační oddělení staniční sestra lucie.peroutkova@nemocnicesokolov.cz

Jana Kuráková

Anesteziologicko-resuscitační oddělení administrativní pracovnice jana.kurakova@nemocnicesokolov.cz 352 520 155

Zdravotnické výkony a služby

Anesteziologicko resuscitační oddělení poskytuje zejména:

  • anesteziologickou péči pro pacienty operačních i neoperačních oddělení
  • resuscitační péči na lůžkách resuscitační stanice (RES) pro pacienty v kritickém stavu
  • léčbu bolesti na pracovišti léčby bolesti pro hospitalizované i ambulantní pacienty
  • konsiliární péči o pacienty v závažném stavu na ostatních odděleních
ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE

Jsou prováděny všechny způsoby anestezie pro operační, léčebné a diagnostické výkony u dospělých i dětí. Výběr anestézie (celková anestézie, regionální anestézie) se řídí typem výkonu, rozsahem výkonu, stavem pacienta a v neposlední řadě i přáním pacienta. K bezpečnému provedení anestézie jsou všichni anesteziologové vybaveni řádnou kvalifikací, znalostmi, dovednostmi a velkou škálou moderních léků, které jsou co do působení na člověka nejúčinnějšími léky v medicíně vůbec. K vedení anestézie a ke sledování pacienta je používáno špičkové přístrojové vybavení – anesteziologické přístroje, dýchací přístroje, přístroje ke sledování základních životních funkcí. Anesteziologové také zajišťují předoperační přípravu pacientů a pooperační analgezii. Celkový počet anestezií je kolem 4200 za rok.
Po převozu z operačního sálu jsou pacienti po vybraných výkonech uloženi na Jednotce poanestetické péče ( tzv. Dospávací pokoj ), kde jsou v péči erudovaného personálu ARO trvale monitorováni a dle ordinací je prováděna léčba v návaznosti na provedený operační výkon.
V rámci poanestetické péče anesteziologové zajišťují i pooperační analgezii. Velmi příznivě je pacienty přijímána péče o zbavení pooperační bolesti , kterou poskytují a řídí anesteziologové v rámci projektu Bezbolestná nemocnice. (odkaz Projekt Bezbolestná nemocnice).
Na pracovišti magnetické rezonance Radiodiagnostického oddělení běžně asistujeme při vyšetřeních dětí i dospělých. Vyšetření v analgosedaci i v celkové anestezii, je možné jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů ( odkaz: Informace o anestezii – Jednodenní anesteziologická péče ). Podobně je naše přítomnost možná i u výkonů, které provádí Ganstroenterologická – endoskopická ambulance.

Anesteziologové také na přání rodiček na porodnickém oddělení zajišťují tlumení bolesti při porodu. Užívají v ČR unikátní metodu intravenozní analgezie, kdy si rodička sama dávkuje látku tlumící porodní bolesti.
Ve spolupráci s Ambulance Penta s.r.o. umožňuje oddělení ARO provedení zubních výkonů v celkové anestezii.
Anesteziologická péče je poskytována 24 hodin denně.

Odkazy pro pacienty

Informace o anestezii

Informovaný souhlas s anestezií – dospělí

Informovaný souhlas s anestezií – děti

Projekt Bezbolestná nemocnice

Porodní intravenozní analgezie a informovaný souhlas

Odkazy pro odborníky

Zásady bezpečné anesteziologické péče

Standard předanestetického vyšetření

Doporučení k předoperačnímu vyšetření Nemocnice Sokolov

Doporučení k předoperačnímu vyšetření Nemocnice Sokolov u dětí

Projekt Bezbolestná nemocnice

Porodní intravenozní analgezie a informovaný souhlas

Předoperační příjem tekutin – sipping

RESUSCITAČNÍ PÉČE

Naše zařízení se může pochlubit nově rekonstruovanou resuscitační stanicí ARO. Bylo vybudováno moderní pracoviště s veškerým technickým zázemím a příjemným prostředím. Lékaři a sestry RES ARO provádějí multidisciplinární péči, která stojí na vrcholu péče o pacienty v nejtěžším stavu: podporu nebo náhradu základních životních funkcí, péči o vnitřní prostředí a metabolismus, výživu těžce strádajícího organismu apod. Přístrojové vybavení a léčebné postupy odpovídají současným standardům vybavení a péče o pacienty v kritickém stavu. Přístroji je oddělení vybaveno na vysoké úrovni odpovídající úrovni špičkových pracovišť kdekoli na světě. RES ARO má dlouholeté zkušenosti i dobré podmínky v poskytování některých druhů specializované péče, např. péče o těžké intoxikace. Některé léčebné postupy byly na RES ARO používány jako jedny z prvních v ČR. Na RES ARO je ročně hospitalizováno 150 – 200 pacientů.
Resuscitační péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Odkaz: Informace pro příbuzné pacientů hospitalizovaných na ARO