Proč se léčit u nás

Komplexnost

Nemocnice Sokolov disponuje širokou škálou oborů, které umožní klientům poskytnout základní péči až po vysoce specializovanou. Komplexnost nemocnice umožní klientům řešit jejich zdravotní potíže po celou dobu léčení v jednom zařízení.

Prostředí

V rámci celého areálu dochází k revitalizaci prostředí  nemocnice. Po rozlehlém areálu nemocnice byly vybudovány klidové zóny, park u ambulantního traktu a k dispozici je také posezení v kavárně.

Vybavení

Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, elektricky polohovatelnými lůžky, TV a wi – fi připojením. Na vybraných odděleních je k dispozici nadstandardní pokoj s lůžkem i pro Vašeho blízkého. Informace o možnostech, rezervaci, vybavení a platbách za pobyt na tomto pokoji Vám podá příslušné oddělení. Na již zrekonstruovaných odděleních je zajištěn bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. V přízemí pavilonu C je k dispozici veřejné bezbariérové WC. Rekonstrukce jednotlivých oddělení probíhají průběžně s cílem dosáhnout na každém oddělení stejného standardu.

Přístrojové vybavení nemocnice je na nejmodernější úrovni.

Kvalita a bezpečnost

Nemocnice Sokolov aktivně naplňuje vizi „Kvalitní, bezpečná, moderní, klienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“ prostřednictvím neustálého rozvoje kvality služeb. Ministerstvo zdravotnictví udělilo nemocnici akreditaci pro obory Anesteziologie a intenzivní medicíny, Gynekologie a porodnictví, Ortopedii, Vnitřní lékařství, Dětské lékařství, Oddělení soudního lékařství, Chirurgie, Oční oddělení, radiologie a zobrazovací metody.

Společnost HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování efektivity a kvality ve zdravotnictví udělila nemocnici opakovaně pečeť „Nejlepší nemocnice v kraji“ z pohledu ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů či zaměstnanců nemocnice. Kvalitu a bezpečnost, na základě týmové práce, nemocnice stále zlepšuje. Uvedené ukazatele potvrzují, že kvalita a bezpečí je to, co u nás klienti mohou očekávat.

Dostupnost

Nemocnice Sokolov se nachází nedaleko centra města Sokolov, u hlavního vchodu do nemocnice je zastávka MHD. K dopravě do okresního města Sokolov je možné využít autobusové a vlakové spojení (www.idos.cz). Vzdálenost nemocnice je 18 km od centra města Karlovy Vary, 16 km od mezinárodního letiště v Karlových Varech.

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat parkovací dům Nemocnice Sokolov, jehož součástí je Centrální registr. Parkovací dům nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Ocenění

Naše filozofie

Nemocnice Sokolov je od 1. 1. 2011 řízena a spravována společností Nemocnice Sokolov s.r.o. Cílem provozovatele nemocnice je především zajistit takovou odbornou kvalitu služeb, která spolu s příjemným prostředím a profesionálním personálem uspokojí v maximální možné míře požadavky klientů.

Kvalitně poskytnutá služba, vycházení z individuálních potřeb klienta, klientský přístup, jsou základními hodnotami nemocnice. Vycházíme z individuálních potřeb klienta, z úcty k životu, respektujeme důstojnost a lidská práva každého jedince. Zdravotní péči poskytujeme na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně prohlubujeme, v souladu s platnou legislativou. Při poskytování zdravotní péče se snažíme docílit vztahu založeného na důvěře a vnímáme odpovědnost vůči těm, kteří nám důvěru dali.

Nemocnice reaguje na aktuální požadavky klientů, zdravotních pojišťoven a regionu s cílem zajistit klientům kvalitní odbornou a komplexní péči. Nemocnice má za sebou několik úspěšně dokončených projektů, zaměřené na modernizaci zařízení, zvyšování kvalifikace personálu, pořízení a uplatňování nových technologií a postupů. Další projekty v těchto oblastech jsou zahájené a v tomto trendu i nadále nemocnice bude dlouhodobě pokračovat.

Akreditace

 

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci následujícím oddělením naší nemocnice:

Název oddělení Typ pracoviště Počet
školících míst
Rozhodnutí
ze dne
Délka trvání
Anesteziologie a intenzivní medicíny I. typ 4 1.6.2011 8 let
Neurologie I. typ 3 31.10.2011 8 let
Gynekologie a porodnictví I. typ 1 30.11.2011 8 let
Ortopedie I. typ 1 30.12.2011 9 let
Vnitřní lékařství I. typ 1 31.1.2012 8 let
Dětské lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Oddělení soudního lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Chirurgie 1 31.5.2012 9 let
Oční oddělení 2 19.9.2012 8 let
Radiologie a zobrazovací metody I. typ 2 26.3.2013 8 let
Rehabilitační a fyzikální medicína 3 23.6.2017 8 let

Dne 31. 12. 2014 udělilo MZČR Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR našemu RDG oddělení – mammosscreeningu a prodloužilo jeho zařazení do Programu MZ ČR screening nádoru prsu do 31. 12. 2017.