Proč se léčit u nás

Komplexnost

Nemocnice Sokolov disponuje širokou škálou oborů, které umožní klientům poskytnout základní péči až po vysoce specializovanou. Komplexnost nemocnice umožní klientům řešit jejich zdravotní potíže po celou dobu léčení v jednom zařízení.

Prostředí

V rámci celého areálu dochází k revitalizaci prostředí  nemocnice. Po rozlehlém areálu nemocnice byly vybudovány klidové zóny, park u ambulantního traktu a k dispozici je také posezení v kavárně.

Vybavení

Většina pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, elektricky polohovatelnými lůžky, TV a wi – fi připojením. Na vybraných odděleních je k dispozici nadstandardní pokoj s lůžkem i pro Vašeho blízkého. Informace o možnostech, rezervaci, vybavení a platbách za pobyt na tomto pokoji Vám podá příslušné oddělení. Na již zrekonstruovaných odděleních je zajištěn bezbariérový přístup včetně bezbariérového sociálního zařízení. V přízemí pavilonu C je k dispozici veřejné bezbariérové WC. Rekonstrukce jednotlivých oddělení probíhají průběžně s cílem dosáhnout na každém oddělení stejného standardu.

Přístrojové vybavení nemocnice je na nejmodernější úrovni.

Kvalita a bezpečnost

Nemocnice Sokolov aktivně naplňuje vizi „Kvalitní, bezpečná, moderní, klienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“ prostřednictvím neustálého rozvoje kvality služeb. Ministerstvo zdravotnictví udělilo nemocnici akreditaci pro obory Anesteziologie a intenzivní medicíny, Gynekologie a porodnictví, Ortopedii, Vnitřní lékařství, Dětské lékařství, Oddělení soudního lékařství, Chirurgie, Oční oddělení, radiologie a zobrazovací metody.

Společnost HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování efektivity a kvality ve zdravotnictví udělila nemocnici opakovaně pečeť „Nejlepší nemocnice v kraji“ z pohledu ambulantních pacientů, hospitalizovaných pacientů či zaměstnanců nemocnice. Kvalitu a bezpečnost, na základě týmové práce, nemocnice stále zlepšuje. Uvedené ukazatele potvrzují, že kvalita a bezpečí je to, co u nás klienti mohou očekávat.

Dostupnost

Nemocnice Sokolov se nachází nedaleko centra města Sokolov, u hlavního vchodu do nemocnice je zastávka MHD. K dopravě do okresního města Sokolov je možné využít autobusové a vlakové spojení (www.idos.cz). Vzdálenost nemocnice je 18 km od centra města Karlovy Vary, 16 km od mezinárodního letiště v Karlových Varech.

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat parkovací dům Nemocnice Sokolov, jehož součástí je Centrální registr. Parkovací dům nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

 

 1. Parkování v areálu Nemocnice Sokolov se řídí Provozním řádem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel a motocyklů.
 2. Prostor parkoviště je určen pouze pro osoby vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly.
 3. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 10 km/hod
 4. Parkoviště je přístupné 24/7
 5. Parkovací doba bez poplatku: 1 hodina
 6. Každá započatá hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20,– Kč.
 7. Čas pro odjezd po zaplacení je 10 minut.
 8. Úhrada parkovného se provádí v Kč mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
 9. Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník v recepci Centrálního registru uhradit pokutu ve výši 1.000,–Kč a parkovné dle doby parkování.
 10. Kontakt na pracoviště Centrálního registru je možné navázat:
 • telefonní linkou: 352 520 122 nebo 352 520 123

 

Standardní odbavovací režim parkoviště:

 1. při vjezdu na parkoviště si pacient vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu,
 2. pacient je povinen uchovat parkovací lístek v neporušeném stavu až do doby odjezdu z parkoviště,
 3. pokud pacient odjede z parkoviště do 1 hodiny od doby vjezdu na parkoviště, nepodléhá jeho stání na parkovišti zpoplatnění a při příjezdu k výjezdovému stojanu a vložení parkovacího lístku je mu umožněno odjet bez úhrady parkovného,
 4. před odjezdem z parkoviště po 1 hodinovém parkování musí zákazník vložit parkovací lístek stanoveným způsobem do automatické pokladny a uhradit určenou cenu za parkování,
 5. po řádné úhradě ceny za parkování vydá automatická pokladna pacientovi zpět parkovací lístek s vyznačením doby provedení úhrady,
 6. pacient najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, automatické zvednutí závory výjezdového stojanu umožní pacientovi výjezd z parkoviště.
 7. v případě, že tak neučiní a automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště, je povinen se odebrat k automatické pokladně a zde uhradit příslušný poplatek za parkovné
 8. V případě zájmu o daňový doklad si pacient v průběhu platby zmáčkne tlačítko „Doklad o zaplacení“ a je mu vytištěn daňový doklad o úhradě parkovného.

Provozovatelem parkoviště je společnost Salvia Logistics s.r.o.

Ocenění

 

Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci následujícím oddělením naší nemocnice:

Název oddělení Typ pracoviště Počet
školících míst
Rozhodnutí
ze dne
Délka trvání
Anesteziologie a intenzivní medicíny I. typ 4 1.6.2011 8 let
Neurologie I. typ 3 31.10.2011 8 let
Gynekologie a porodnictví I. typ 1 30.11.2011 8 let
Ortopedie I. typ 1 30.12.2011 9 let
Vnitřní lékařství I. typ 1 31.1.2012 8 let
Dětské lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Oddělení soudního lékařství I. typ 2 29.2.2012 8 let
Chirurgie 1 31.5.2012 9 let
Oční oddělení 2 19.9.2012 8 let
Radiologie a zobrazovací metody I. typ 2 26.3.2013 8 let
Rehabilitační a fyzikální medicína 3 23.6.2017 8 let

Dne 31. 12. 2014 udělilo MZČR Osvědčení o splnění podmínek pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR našemu RDG oddělení – mammosscreeningu a prodloužilo jeho zařazení do Programu MZ ČR screening nádoru prsu do 31. 12. 2017.