Martina Rybárová

Martina Rybárová

Nemocniční lékárna Sokolov vedoucí farmaceutický laborant

Kontakt

martina.rybarova@nemocnicesokolov.cz

1995 Střední zdravotnická škola Karlovy Vary
1998 Atestace - specializace na výrobu léčiv a technologii, farmakologii, farmakognosii
2000 držitelka licence IFAA - mezinárodní licence pro výživu, aerobik a fitness