PharmDr. Ludmila Debnárová

PharmDr. Ludmila Debnárová

Nemocniční lékárna Sokolov vedoucí lékárník a odborný zástupce Nemocniční lékárny Sokolov

Kontakt

ludmila.debnarova@nemocnicesokolov.cz

1999 Farmaceutická fakulta University Komenského v Bratislavě
2000 Rigorózní zkouška - Katedra mikrobiologie, imunologie a biochemie FaF UK v Bratislavě
2002 Atestace Lékárenství
2008 Vedoucí lékárník, člen komise pro vytváření dispenzačního minima pro výdej léčiv a komunikaci s pacientem
2016 Vedoucí lékárník a odborný zástupce LÉKÁRNY NEMOS SOKOLOV