Ing. Jana Obstová

Soudní lékařství a toxikologie dokumentační pracovnice

Kontakt

352 520 378

jana.obstova@nemocnicesokolov.cz