Nemocnice Sokolov

Adresa

Slovenská 545
356 01 Sokolov

Mapa

Zobrazit v Google maps

Plán areálu

Plán areálu nemocnice Sokolov

Parkování v Nemocnici Sokolov

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou od 1. 7. 2015 využívat postavený parkovací dům pro Nemocnici Sokolov, jehož součástí je Centrální registr. Parkovací dům nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

 1. Parkování v areálu Nemocnice Sokolov se řídí Provozním řádem, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a řidiči motorových vozidel a motocyklů.
 2. Prostor parkoviště je určen pouze pro osoby vjíždějící s vozidly bez přívěsu o maximální hmotnosti do 3,5 tuny nebo s motocykly.
 3. Rychlost jízdy na parkovišti je max. 10 km/hod
 4. Parkoviště je přístupné 24/7
 5. Parkovací doba bez poplatku: 1 hodina
 6. Každá započatá hodina, nad rámec parkovací doby bez poplatku, zpoplatněna 20 Kč.
 7. Čas pro odjezd po zaplacení je 10 minut.
 8. Úhrada parkovného se provádí v Kč mincemi nebo bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
 9. Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník v recepci Centrálního registru uhradit pokutu ve výši 1.000 Kč a parkovné dle doby parkování.
 10. Kontakt na pracoviště Centrálního registru je možné navázat:
 • telefonní linkou: 352 520 122 nebo 352 520 123

 

Standardní odbavovací režim parkoviště:

 1. při vjezdu na parkoviště si pacient vyzvedne parkovací lístek u vjezdového stojanu,
 2. pacient je povinen uchovat parkovací lístek v neporušeném stavu až do doby odjezdu z parkoviště,
 3. pokud pacient odjede z parkoviště do 1 hodiny od doby vjezdu na parkoviště, nepodléhá jeho stání na parkovišti zpoplatnění a při příjezdu k výjezdovému stojanu a vložení parkovacího lístku je mu umožněno odjet bez úhrady parkovného,
 4. před odjezdem z parkoviště po 1 hodinovém parkování musí pacient vložit parkovací lístek stanoveným způsobem do automatické pokladny a uhradit určenou cenu za parkování,
 5. po řádné úhradě ceny za parkování vydá automatická pokladna pacientovi zpět parkovací lístek s vyznačením doby provedení úhrady,
 6. pacient najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu parkovací lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro vyjetí z parkoviště, automatické zvednutí závory výjezdového stojanu umožní zákazníkovi výjezd z parkoviště.
 7. v případě, že tak neučiní a automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd z parkoviště, je povinen se odebrat k automatické pokladně a zde uhradit příslušný poplatek za parkovné
 8. V případě zájmu o daňový doklad si pacient v průběhu platby zmáčkne tlačítko „Doklad o zaplacení“ a je mu vytištěn daňový doklad o úhradě parkovného.

Provozovatelem parkoviště je společnost Salvia Logistics s.r.o.