Kariéra

Práci ve zdravotnictví vnímáme jako důležité poslání. Naše nemocnice nabízí uplatnění všem zdravotníkům, kteří chtějí, aby se u nás zlepšovala kvalita zdraví klientů. Přistupujeme ke všem klientům individuálně a s respektem. Vždy hledáme možnost, jak nejlépe vyjít klientům vstříc. Odbornost a spolupráce napříč oddělením je předpokladem pro dobrý pocit z kvalitně odvedené práce.

Nemocnice prošla a prochází rozsáhlou modernizací a je vybavena špičkovým přístrojovým vybavením. V současné době má nemocnice 650 stálých zaměstnanců. Nabízíme velkou podporu našim zaměstnancům v rámci odborného i osobnostního vzdělávání.

Spojte s námi vaši profesní budoucnost, níže najdete volná místa pro zdravotnické i nezdravotnické profese.

Volné pracovní pozice

Proč pracovat u nás

Nabídneme vám dlouhodobou perspektivní spolupráci s férovým přístupem a individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce v různých etapách vašeho profesního života. Podpoříme vás ve vaší cestě odborného a profesního růstu, vy se zdokonalujete a my vám pomůžeme s papírováním. V rámci relokace podáme pomocnou radu a ruku – pomůžeme s přesídlením i v komunikaci s úřady a s řešením formalit. Můžete u nás realizovat dobré nápady a rovný přístup ke všem zaměstnancům je samozřejmostí.

Vy se staráte o naše klienty a my budeme pečovat o vás.

Benefity

 • Náborový příspěvek Karlovarského kraje v případě splnění podmínek.
 • Podpora při hledání bydlení v rámci regionu a možnost příspěvku na ubytování v rámci relokace po dobu tří let.
 • Příspěvek na stravné do výše 500 Kč měsíčně formou karty Benefit Plus.
 • Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Dovolená 5 až 6 týdnů.
 • Zvýhodněné nadstandardní služby.
 • Akce pro zaměstnance – teambuildingy, setkání zaměstnanců celé nemocnice, vánoční večírky.
 • Akce pro rodiny a děti zaměstnanců – tábor Nemosáček s příspěvkem zaměstnavatele, možnost bruslení na stadionu v Sokolově, Mikulášská besídka, apod.
 • Široký výběr benefitů v rámci systému Cafeterie – volný vstup do špičkového multifunkčního fitness centra, příspěvky na kulturní a sportovní akce, apod.

Pro studenty

 • Umožňujeme vykonání praxe pro studenty zdravotnických oborů.
 • Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů v posledním ročníku studia:
  • Lékaři až 10 000 Kč / měsíc
  • VŠ studium: sestry a ostatní nelékařské profese až 10 000 Kč / měsíc
  • Maturitní obory a VOŠ: sestry a ostatní nelékařské profese až 5 000 Kč / měsíc
 • Možnost přivýdělku během studia formou dohody.
 • Podpora kombinovaného studia při zvýšení kvalifikace formou úhrady nákladů ze strany zaměstnavatele.

Vzdělávání

Společnost Penta Hospitals CZ si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je však úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.
Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.
Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.

Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

 • Chirurgický
 • Interní
 • Anesteziologický
 • Pediatrický
 • Gynekologický
 • Neurologický
 • Patologický
 • Ortopedický
 • Oftalmologický
 • Radiologický
 • Dermatovenerologický
 • Chirurgie
 • Vnitřní lékařství
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Pediatrie
 • Soudní lékařství
 • Gynekologie a porodnictví
 • Rehabilitace a fyzikální medicína
 • Patologie
 • Ortopedie
 • Oftalmologie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Neurologie
 • Akreditované pracoviště - Všeobecná sestra pro intenzivní péči
 • Certifikovaný kurz Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky
 • Sanitářský kurz

Rezidenční místa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje Nemocnice Sokolov výběrové řízení na 2 rezidenční místa pro rok 2024 v těchto oborech:

 • Pediatrie (2 místa)

Kontakty

Bc. Andrea Novotná

ředitelka personálního úseku

Mgr. Martina Komárková

Personalista pro lékařský úsek, specialista vzdělávání, správce Benefitu Plus

Petra Šauflová

Personalista pro ošetřovatelský úsek

Veronika Vášová

Personalista pro ŘAS a správní úsek, back office

Klára Veselá

Personalista - cizinci