16.05.2021

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ OD 24. 5. 2021

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ OD 24. 5. 2021

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 24. 5 .2021 Vás informujeme o podmínkách uskutečnění návštěv v našem zdravotnickém zařízení.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.

Osoba navštěvující pacienta, která splní níže uvedené podmínky, musí být po celou dobu návštěvy vybavena respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, nebo jinou certifikovanou obdobnou ochrannou dýchacích cest, při dodržení režimových opatření daného ZZ  (lůžka intenzivní medicíny  návštěvnickým balíčkem – možno zakoupit na centrálním registru Nemocnice Sokolov).

Návštěvy lze umožnit tomu, kdo:

 • nejeví známky respiračního onemocnění
 • doloží potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, ne starší 48 hod.,
 • doloží certifikát o ukončeném očkování
 • doloží doklad po  provedeném očkování 1. dávkou vakcíny u dvojdávkového schématu, a uplynutí 22  dní od podání této dávky, ale ne déle než 90 dní od podání 1. dávky,
  a u  jednodávkové vakcíny po 14 dnech od podání
 • doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starší 180 dnů od laboratorně potvrzeného        pozitivního testu

Podmínky pro uskutečnění návštěvy:

 • je povolena pouze 1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min
 • při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
 • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
 • při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou

S ohledem na různé dispozice (prostorové i personální) jednotlivých oddělení je nutno počítat s tím, že návštěvy nemusí být povoleny ( nelze naplnit Mimořádné opatření MZČR  č.j. : MZDR 14597/2021–2/MIN/KAN ze dne 11. 5. 2021).

Děkujeme za respektování těchto podmínek, chráníme tím společně zdraví pacientů, zdravotnického personálu a zdraví Vaše.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

rehabilitační oddělení – objednání návštěv pacientů přednostně prostřednictvím emailu: michaela.balatkova@nemocnicesokolov.cz , vladislava.pirklova@nemocnicesokolov.cz, tel: 352 520 414, 352 520 432

gynekologicko-porodnické oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 10: 00 do 18:00 hod. Nadstandard a rodinný pokoj možnost přítomnosti blízké osoby po celou dobu pobytu při dodržování nastavených pravidel.

oddělení následné péče – objednání návštěv pacientů na ONP lze ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 hod na tato telefonní čísla:

– ONP A  352 520 216 (zodpovědná osoba : staniční sestra Hájková)

– ONP B  352 520 202 (zodpovědná osoba: zdravotní sestra Csernava)

ARO – návštěvy mohou probíhat po předchozí domluvě na tel: 352 520 154

MOJIP – návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 285 (int.) a 352 520 232 (chir.)

chirurgické oddělení – návštěvní hodiny každý den od 15:00hod do 17:00 hod, po telefonické domluvě.

chirurgie I. 352 520 138 (zodpovědná osoba staniční sestra Hanousková)

chirurgii III. 352 520 139 (zodpovědná osoba staniční sestra Janská)

ortopedické oddělení – návštěvy se mohou na návštěvu objednat denně v dopoledních hodinách na tel. čísle 352 520 342

interní oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 14:00 do 18:00hod. Tel: 352 520 284, 352 520 117.

oční oddělení – návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 498

dětské oddělení –  čas návštěvy nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 352 520 402. Návštěvy jsou možné jen u dětí, které jsou hospitalizované bez doprovodů – děti smí navštěvovat pouze rodiče či zákonní zástupci (např. při svěření do péče). U starších dětí bez doprovodů prosíme zvažte, zda je návštěva při krátkém pobytu dítěte na oddělení nutná

neurologické oddělení – vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných na neurologickém oddělení využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz

iktová jednotka – vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných na iktové jednotce využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.czNejnovější aktuality

Nezařazené 17.06.2021

Kožní ambulance

Milí pacienti, ohlašujeme dočasné omezení provozu kožní ambulance dne 18.06.2021. Zajištění péče po dobu omezení provozu: KKN a.s. K. Vary - po telefonické domluvě na tel. č. 702 296 052, ambulance sestra: 354 225 482. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme pevné zdraví do dalších dnů.

Nezařazené 12.05.2021

krásný Mezinárodní den sester 🍀

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Nezařazené 23.04.2021

Ortopedické oddělení nemocnice Sokolov je klientům k dispozici v plném provozu

Návrat k plánované péči i operativě. Ortopedické oddělení Nemocnice Sokolov je svým klientům k dispozici v plném provozu.