Duchovní služby v Nemocnici Sokolov

Každé pondělí od 14:00 hodin nabízíme možnost účastnit se bohoslužby, která probíhá v prostorách Oddělení dlouhodobě nemocných (Pavilon D).

Bohoslužeb se mohou zúčastňovat i pacienti z ostatních oddělení.  Pro zajištění této služby jsme se rozhodli nejen pro splnění zákonné podmínky, ale hlavně pro velký zájem našich klientů.

V případě zájmu o osobní rozhovor s duchovním kontaktujte staniční sestru oddělení, kde jste hospitalizován/a.

Možnost osobního rozhovoru s duchovními