Interní ambulance

Ordinační hodiny

Kontakt

352520148

Kardiologická ambulance – MUDr. Luboš Fišer, 352 520 116

Hematologická ambulance – MUDr. Svatopluk Murár, 352 520 116

Nefrologická ambulance – MUDr. Jiří Vlasák, 352 520 116

Endoskopická ambulance – MUDr. Jan Kirchner, 352 520 286

Odborné poradny a ambulance

Kardiologická ambulance

Kardiologická vyšetření v naší nemocnici jsou zaměřena na přesnou diagnostiku a léčení nemocí srdečního a cévního aparátu. Provádíme zátěžové elektrokardiologické testy, srdeční holterisaci a echokardiografické vyšetření.

Ordinační doba Umístění
úterý 7:00 – 15:00 hod pavilon C, suterén

Nefrologická ambulance

Soustřeďují se zde pacienti s poruchami ledvin. Ve spolupráci s nefrology z Hemodialyzačního střediska FMC Sokolov zajišťujeme akutní dialýzy pro pacienty našeho interního oddělení, kde poskytujeme i péči o pacienty mimospádové Chebska, Ašska a Mariánských Lázní. Úzká je spolupráce a péče o pacienty s peritoneální dialýzou.

ordinační doba Umístění
pondělí 8:00 – 15:00 hod pavilon C, suterén

Hematologická ambulance

Zajišťuje diagnostiku a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve.K vyloučení nemocí krvetvorby provádíme odběry vzorků kostní dřeně s následným cytologickým a histologickým vyšetřením. Ambulantně se podávají transfuzní přípravky, i.m., sc., iv. injekce a provádějí venepunkce podle ordinace lékaře. Provádíme parenterální podání preparátů železa.

Vyšetřujeme pacienty na doporučení praktických lékařů nebo specialistů jiných odborností. V ambulantních dnech zajišťujeme odběry krve pacientů na žádanky praktických lékařů. Vzorky krve se vyšetřují v laboratoři naší nemocnice, v případě potřeby je zajištěna doprava do speciálních laboratoří v nemocnici Karlových Varech nebo do FN Plzeň a Praha.

Lékař zajišťuje konziliární činnost pro klinická oddělení a spádovou oblast. Základní onkologická hematologie s úzkou vazbou na hematoonkologické oddělení FN v Plzni A VFN Praha Karlovo náměstí. Antikoagulační poradna-provádíme speciální péči a sledování komplikovaných pacientů s vazbou na trombotické centrum FN Plzeň.

Poradna pro trombosu a trombofilní stavy je součástí pravidelné ambulantní praxe.

Ordinační doba Umístění
pátek 9:00 – 15:00 hod pavilon C, suterén

Gastroenterologická – endoskopická ambulance

Zajišťují konzultační a konziliární činnost v oblasti chorob trávicí soustavy a chorob jater. Z endoskopických vyšetření prováděny videoskopie a videokoloskopie včetně některých diagnostických a léčebných zákroků ( biopsie, polypektomie, stavění krvácení ). Dále jsou zde zajišťovány kontroly zejména dispenzarizovaných pacientů.

ENDOSKOPICKÉ PRACOVIŠTĚ INTERNÍHO ODDĚLENÍ ( MUDr.Jan Kirchner ) je v pavilonu A, -1.patro.

Ordinační hodiny Umístění
úterý 7:00 – 15:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Kirchner
středa 7:00 – 13:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Matějovič
čtvrtek 7:00 – 15:00 hod pavilon A, -1. patro, MUDr. Kirchner