Gastroenterologie/endoskopie

Ordinační hodiny

Kontakt

352 520 286

Personální obsazení

MUDr. Jan Kirchner

Interní oddělení garstroenterolog 352 520 286