Chirurgická ambulance

příjmová a odborná ambulance

Ordinační hodiny

Kontakt

352 520 137

352 520 126