Centrum hojení ran

Ordinační hodiny

Kontakt

352520143

Centrum hojení ran

V rámci chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov je pacientům k dispozici Centrum pro hojení ran. Zaměřujeme se na léčení všech komplikovaně se hojících ran, jako jsou bércové vředy, dekubity, pooperační nehojící se rány, ostatní chronické a traumatické kožní defekty a popáleniny.

Při léčení využíváme moderních metod a postupů, které výrazně zkracují dobu léčení a představují komfort pro pacienta. Použitím prostředků pro vlhké hojení ran se snižuje četnost převazů a komplikací. Při léčení ran, kromě vlhkého hojení provádíme i terapii larvami a V.A.C. terapii, což je léčba rány podtlakem, kterou lze provádět pouze při hospitalizaci na chirurgickém oddělení.

Našim pacientům nabízíme konzultace, diagnostickou a léčebnou péči, preferujeme individuální přístup a spolupráci s pacientem i jeho rodinou. Máme možnost provádět všechna potřebná vyšetření přímo v areálu nemocnice, spolupracujeme s cévním specialistou a ambulancí léčby bolesti.

V Centru pro hojení ran pracují lékaři a skupina konzultantek, které poskytují konzultační služby nejen ambulantním pacientům, ale i pacientům hospitalizovaným na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov.
Objednávat se můžete u vrchní sestry chirurgického oddělení Bc. Pavly Velické PO-PÁ 7,00 – 15,00 na telefonu:352 520 169, mobil: 602 338 972 nebo mailem: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz.

Informace o vzniku Centra hojení ran

K 1. 5. 2016 vzniklo při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov Centrum hojení ran jako regionální centrum pro pacienty s chronickou a  komplikovaně se hojící ránou.

Náplň naší práce vychází z potřeb pacientů a ze skutečnosti, že úspěšná léčba rány vyžaduje nejen perfektní lokální péči ale i systémový přístup k nemocnému a kauzální terapii, kterou může zajistit pouze kvalitní multioborová spolupráce. Spolupracujeme s cévním specialistou, kožní ambulancí, ambulancí pro léčbu bolesti, diabetologem, rehabilitačním oddělením a protetikou. Zaměřujeme se na problematiku výživy a poměrně mnoho času věnujeme edukační činnosti.

Při léčení ran používáme osvědčené prostředky pro vlhké hojení, aplikujeme Magott terapii a léčbu rány řízeným podtlakem. V indikovaných případech provádíme autodermoplastiky.  O pacienty registrované v našem Centru hojení se staráme i během hospitalizace na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov. Velmi často předáváme pacienty s nastavenou léčbou rány a po propuštění z nemocnice agenturám domácí péče nebo do zařízení sociální péče a právě z tohoto důvodu bychom chtěli navázat co možná nejužší spolupráci s těmi, kteří se o naše pacienty dále starají.

Do konce roku 2016 uskutečníme několik seminářů a workshop a kurz hojení ran, o všech akcích bude uveřejněná informace na webových stránkách chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov. Všechny tyto plánované akce budou bez registračního poplatku a všechny budou zaregistrované u ČAS.

V oblasti vzdělávacích akcí uvítáme i prezentace sester domácí péče nebo sester pracujících v sociálních službách. Cílem těchto aktivit je nejen hojit rány ale i poskytovat informace o problematice hojení ran všech typů a lokalizací, zabývat se preventivní činností, systematicky proškolovat a seznamovat zdravotnické pracovníky o trendech moderní léčby ran a zprostředkovávat nové poznatky týkající se této a související problematiky.

Nabízíme individuální konzultace pro agentury domácí péče, praktické lékaře a sociální zařízení týkající se:

  • konkrétního pacienta, zvláště v případě stagnace nebo progrese rány; prevence komplikací při léčbě a ošetřování rány;
  • preskripce, vybavení a použití materiálů a prostředků pro vlhké hojení ran;
  • edukace pacienta a případně i rodinných příslušníků, kteří o rány v domácích podmínkách pečují;
  • zajištění potřebných vyšetření a odborné péče v souvislosti s léčbou rány; Konzultace si lze vyžádat prakticky ihned a kdykoliv na níže uvedené kontakty.
  • dle potřeby lze také individuálně domluvit a zajistit i praktické zaškolení sester v Centru hojení;

Budeme velmi rádi za každou připomínku či námět pro zlepšení vzájemné spolupráce a zajištění komplexní péče o pacienta s komplikovaně se hojící ránou.

Kontakty:
Vrchní sestra Bc. Pavla Velická: tel: 352 520 169  tel.: 602 338 972, e-mail: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz
Praktická sestra Alena Tóthová: 352 520 143

Lékař Centra hojení ran:
Prim. MUDr. Peter Šebo, tel.: 352 520 126 mail: peter.sebo@nemocnicesokolov.cz