Centrum hojení ran

Ordinační hodiny

Kontakt

352 520 143

Vrchní sestra Bc. Pavla Velická: tel: 352 520 169  nebo 602 338 972, e-mail: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz 
Praktická sestra Alena Tóthová: 352 520 143

Centrum hojení ran

V rámci chirurgického oddělení Nemocnice Sokolov zahájila činnost Ambulance pro hojení ran. Zaměřujeme se na léčení všech komplikovaně se hojících ran, jako jsou bércové vředy, dekubity, pooperační nehojící se rány, ostatní chronické a traumatické kožní defekty a popáleniny.

Při léčení využíváme moderních metod a postupů, které výrazně zkracují dobu léčení a představují komfort pro pacienta. Použitím prostředků pro vlhké hojení ran se snižuje četnost převazů a komplikací. Při léčení ran, kromě vlhkého hojení provádíme i  V.A.C.  terapii, což je léčba rány podtlakem, kterou lze provádět pouze při hospitalizaci na chirurgickém oddělení.

Našim pacientům nabízíme konzultace, diagnostickou a léčebnou péči, preferujeme individuální přístup a spolupráci s pacientem i jeho rodinou. Máme možnost provádět všechna potřebná vyšetření přímo v areálu nemocnice, spolupracujeme s cévním specialistou a ambulancí léčby bolesti.

V ambulanci pro hojení ran pracují lékaři a skupina konzultantek, které poskytují konzultační služby nejen ambulantním pacientům, ale i pacientům hospitalizovaným na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov.
Objednávat se můžete u vrchní sestry Bc. Pavly Velické chirurgického oddělení PO-PÁ 7,00 – 15,00 na telefonu:352 520 169, mobil: 602 338 972 nebo mailem: pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz

Personální obsazení

Bc. Pavla Velická

Chirurgické oddělení vrchní sestra pavla.velicka@nemocnicesokolov.cz 352 520 169

Informace o vzniku Centra hojení ran

K 1. 5. 2016 vzniklo při chirurgickém oddělení Nemocnice Sokolov Centrum hojení ran jako regionální centrum pro pacienty s chronickou a  komplikovaně se hojící ránou.

Náplň naší práce vychází z potřeb pacientů a ze skutečnosti, že úspěšná léčba rány vyžaduje nejen perfektní lokální péči ale i systémový přístup k nemocnému a kauzální terapii, kterou může zajistit pouze kvalitní multioborová spolupráce. Spolupracujeme s cévním specialistou, kožní ambulancí, ambulancí pro léčbu bolesti, diabetologem, rehabilitačním oddělením a protetikou. Zaměřujeme se na problematiku výživy a poměrně mnoho času věnujeme edukační činnosti.

Při léčení ran používáme osvědčené prostředky pro vlhké hojení a léčbu rány řízeným podtlakem. V indikovaných případech provádíme autodermoplastiky.  O pacienty registrované v našem Centru hojení se staráme i během hospitalizace na kterémkoliv oddělení Nemocnice Sokolov. Velmi často předáváme pacienty s nastavenou léčbou rány a po propuštění z nemocnice agenturám domácí péče nebo do zařízení sociální péče a právě z tohoto důvodu bychom chtěli navázat co možná nejužší spolupráci s těmi, kteří se o naše pacienty dále starají.

Nabízíme individuální konzultace pro agentury domácí péče, praktické lékaře a sociální zařízení týkající se:

  • konkrétního pacienta, zvláště v případě stagnace nebo progrese rány;prevence komplikací při léčbě a ošetřování rány;
  • preskripce, vybavení a použití materiálů a prostředků pro vlhké hojení ran;
  • edukace pacienta a případně i rodinných příslušníků, kteří o rány v domácích podmínkách pečují;
  • zajištění potřebných vyšetření a odborné péče v souvislosti s léčbou rány;Konzultace si lze vyžádat prakticky ihned a kdykoliv na níže uvedené kontakty.
  • dle potřeby lze také individuálně domluvit a zajistit i praktické zaškolení sester v Centru hojení;

Budeme velmi rádi za každou připomínku či námět pro zlepšení vzájemné spolupráce a zajištění komplexní péče o pacienta s komplikovaně se hojící ránou.