Zdravotnické služby - výkony

Ambulance léčby bolesti se soustřeďuje se na pacienty, kteří trpí chronickou, neutišitelnou bolestí onkologického i neonkologického charakteru. K léčbě využíváme moderních poznatků v oblasti farmakoterapie bolestivých stavů a moderních invazivních metod.

Součástí ambulance je stacionář k podávání infuzní terapie. Ambulance se nachází v pavilonu B v 1.patře.

 

Aplikace Vitaminu C

Ambulance léčby bolesti Nemocnice Sokolov rozšířila od 1.12.2018 své léčebné portfolio o podpůrnou terapii intravenózní aplikací vysokých dávek Vitaminu C. Z této léčby mohou profitovat například pacienti se sníženou imunitou, s chronickou únavou, onkologicky nemocní podstupující chemoterapii.

Neboť se nejedná se o léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami, léčbu hradí pacient. Cena aplikace jedné dávky Vitaminu C – Injektopas 7,5 gramu je 600,-Kč. Léčba se provádí ambulantně pod dozorem školeného personálu. Při léčbě je vždy nutno dbát na dostatečný příjem tekutin – zhruba 1,5 až 2 litry denně. Léčba vysokými dávkami vitamínu C je vhodná prakticky pro všechny pacienty vyjma pacientů s opakující se tvorbou kamenů v močových cestách a s již existujícím snížením funkce ledvin – zejména těch, kteří podstupují dialýzu, též u onemocnění látkové přeměny železa spojenými s nadměrným ukládáním železa v těle. Jedná se o bezpečnou léčbu s minimem nežádoucích účinků.

Další informace či objednání na tel: 737 214 619.

Léčba pomocí konopí

Lékaři z Ambulance léčby bolesti v Nemocnici Sokolov léčí vážně nemocné pacienty pomocí kapslí léčebného konopí (cannabis). Speciální kapsle, které pacienti polykají, připravují odborníci z lékárny v sokolovské nemocnici ve spolupráci s lékaři. Podle primáře Pracoviště léčby bolesti Josefa Trnky je hlavním důvodem využití této metody léčby snaha pomoci těžce nemocným pacientům s velkými bolestmi. Jedná se o pacienty, kteří jsou resistentní na dostupné metody léčby. Nabízíme jim alternativu pomoci jim tam, kde standardní metody selhávají. Jedná se striktně o použití léčebné, a to u přesně definovaných případů za jasně daného návodu užívání. Rozhodně se nejedná se o léčbu substituční ani o předpis pro „rekreační užívání“.

Je to typ podpůrné léčby, která je vedena pod dohledem lékaře a samozřejmě je v souladu s platnou legislativou předepisována pacientům s chronickou, neztišitelnou bolestí. Ta vzniká například v souvislosti s onkologickým onemocněním, degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva (autoimunitní onemocnění, při kterých vznikají v těle protilátky proti vlastním součástem organismu). Dále imunopatologickými stavy, s neuropatickou bolestí, eventuálně bolestí při zeleném zákalu, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu.

Konopí pro léčebné použití jsou usušená vrcholičnatá samičí květenství rostliny Cannabis sativa L. (konopí seté) nebo Cannabis indica L. (konopí indické). Hlavní účinné látky představují kanabinoidy, mezi nimiž vynikají svým účinkem Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Dalšími obsahovými látkami jsou zejména silice, terpeny, flavonoidy a alkaloidy. Za účinky konopí jsou zodpovědné kanabinoidy (THC, CBD) v kombinaci s dalšími látkami.

Konopí, které je určeno pro léčebné použití, je produkováno na úrovni léčivé látky a jeho pěstování , zpracování i následná preskribce striktně podléhá zákonným předpisům. Takovéto konopí vždy obsahuje přesně definované množství účinných látek a do lékáren je dodáváno v odpovídající kvalitě, která je stanovena právními předpisy.

Aktuálně se jedná o léčbu, kterou si hradí pacient, jedna dávka vychází na zhruba 40Kč. Případnou úhradu prostředků potřebných k léčbě si může pacient individuálně domluvit se svou zdravotní pojišťovnou.

Telefonicky nás zastihnete po 10 hodině, do té doby provádíme invazivní zákroky a věnujeme se našim pacientům. Děkujeme za pochopení.