Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.
V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Nově jsme získali v Nemocnici Sokolov akreditované pracoviště pro zajištění odborné praxe pro cizince, které jsou potřebné ke složení aprobační zkoušky.
Neustále se snažíme rozšiřovat akreditovaná pracoviště i pro nelékařský zdravotnický personál, v našich zařízeních jsou to kvalifikační kurzy na sanitáře. Sanitářský kurz je určen jak našim zaměstnancům, tak zájemcům o rekvalifikaci z řad veřejnosti.

Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

Základní kmeny

 • Chirurgický
 • Interní
 • Anesteziologický
 • Pediatrický
 • Gynekologický
 • Neurologický
 • Patologický
 • Ortopedický
 • Oftalmologický
 • Radiologický

Vlastní specializovaný výcvik

 • Chirurgie
 • Vnitřní lékařství
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Pediatrie
 • Soudní lékařství
 • Gynekologie a porodnictví
 • Rehabilitace a fyzikální medicína
 • Patologie
 • Ortopedie
 • Oftalmologie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Neurologie

Akreditovaná pracoviště pro nelékaře

 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky
 • Sanitářský kurz