Historie

Roudnická nemocnice je v našem městě déle než 145 let, od roku 1875. Naši předkové si ji postavili, aby měli kde řešit své bolesti a strasti, aby měli kde přicházet na svět jejich potomci a aby měli kde vyhledat pomoc, zejména ve stáří.
Podřipská nemocnice za ta léta prodělala mnoho změn, několikrát byla rekonstruována až do své dnešní podoby.

1875
První městská nemocnice byla postavena v r. 1875 a její budova byla zbourána v 80. letech 20. stol. při stavbě OD Říp.

1897
První okresní nemocnice byla v Roudnici n. L. otevřena v roce 1897 a stála již v místech dnešní Podřipské nemocnice.

1982
Nová poliklinika byla postavena v r. 1982 a současně byla provedena kompletní rekonstrukce původní nemocnice.

od 1982
Nové operační sály patří k nejmodernějším v Ústeckém kraji a jsou největší investicí v nemocnici od roku 1982.

Od listopadu 2019 je novým majitelem Nemocnice Roudnice nad Labem společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.