Duchovní péče v nemocnici

Nemocnice nabízí pacientům i rodinným příslušníkům a personálu využít nemocničního kaplana. Každý má právo si duchovní službu vyžádat. Duchovní služba není směřována pouze na věřící, ale je poskytována i těm, kteří se k žádné církvi nehlásí. V případě zájmu duchovní péče prostředkuje Nemocnice osobní návštěvu u pacienta. Duchovní služba je poskytována zdarma.

Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanu v ČR nabízí:

  • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
  • osobní rozhovory
  • hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
  • posílení vědomí vlastní důstojnosti za všech okolností
  • útěchu v těžkém období ztráty blízkého člověka
  • společnou modlitbu a duchovní četbu
  • slavení svátostí
  • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví registrovaných v ČR

„Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která pokrývá duchovní potřeby človeka, jenž se nachází v péči zdravotnických a sociálních zařízení a v hospicích. Působí na základě pověření svou církví a smlouvy uzavřené s nemocnicí.
Nemocnicní kaplan neprovádí náboženskou agitaci a nikdy nenabízí pacientum zázračné uzdravení. Pacient, příbuzný či zdravotnický personál je plně svobodný přijmout či nepřijmout službu kaplana.
Jejich svoboda je kaplanem plně respektována a chráněna.

Kontakt:

Mgr. Vlasta Klekerová, tel. 730 857 277