Poděkování týmu pana primáře Navrátila

Poděkování týmu pana primáře Navrátila

Děkujeme paní Kristýně Běloubkové za krásná slova a ocenění práce našeho personálu na chirurgickém oddělení. Velmi si vážíme Vaší podpory.