Plicní (TRN)

Plicní (TRN)

Plicní ambulance se zabývá komplexní problematikou chorob dýchacích cest. Součásti TRN střediska je ordinace, spirometrie a kalmetizace.

Naši péči vyhledávají pacienti nejen z naší spádové oblasti, ale i pacienti z Mělnicka, Kralupska, Lovosicka, Úštětska a Lounska.

Plicní ambulance se nachází mimo hlavní budovu areálu nemocnice. Vstup je z ulice Stadická a je bezbariérový.

Co přinést na vyšetření s sebou: doporučení praktického lékaře či jiného odborného lékaře a seznam užívaných léků. Před spirometrickým vyšetřením je nutné od půlnoci nekouřit. Délka prvního vyšetření je cca 1,5 hod.

  ordinační hodiny

 • Po 7.00 - 16.00
 • Út 7.00 - 14.00
 • St 7.00 - 13.00
 • Čt 7.00 - 15.00
 • 7.00 - 13.00

Kontakt

+420 416 858 391 (392)

trn@nemocniceroudnice.cz

Přehled poskytované péče:

Diagnostika a léčba

 • Tuberkulózy
 • Onemocnění s bronchiální obstrukcí (AB, CHOPN)
 • Záněty dýchacích cest včetně zápalu plic
 • Plicní fibrózy
 • Nádory plic a pohrudnice
 • Chronický kašel
 • Pohrudniční výpotky
 • Dispenzarizace pacientů s chronickými plicními onemocněními (včetně pacientů po covidových onemocněních)
 • Poruchy trávení a spánku

Klinická vyšetření + hodnocení rtg snímků

Preventivní vyšetření

Vyšetření spirometrie, bodypletyzmografie s difuzí

Měření kyslíku v krvi pomocí oxymetru

PEP-test

Diagnostické tuberkulinové testy a očkování proti TBC

Pomoc kuřákům při odvykání kouření

Screening spánkové apnoe (chrápání)

 

Spolupracujeme:

 • se všemi odděleními naší nemocnice
 • s Masarykovou nemocnicí Ústí n. L.
 • s pneumologickými klinikami v Praze
 • s Odborným léčebným ústavem Martinovo údolí Cvikov
 • se spánkovými laboratořemi v Praze
 • s plicním oddělením nemocnice Mladá Boleslav
 • a s dalšími odbornými lékaři (alergologie, kardiologie,…)

Preventivní vyšetření se provádí hlavně u kontaktů s TBC a pracovníků různých profesí v riziku prachů anorganických i organických, tepelné a fyzické zátěže.

Na kalmetizaci se provádí testy u pacientů na biologické léčbě a u lidí, kteří byli v kontaktu s člověkem léčeným s tuberkulózou. A dále se zde očkují děti proti tuberkulóze, jak z rizikových skupin, tak na žádost rodičů.

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

MUDr. Blanka Vaňková

MUDr. Blanka Vaňková

Plicní (TRN) Vedoucí pracovník plicního oddělení (TRN) blanka.vankova@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 391